[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Corona en jeugdwerk
Geüpdatet op dinsdag 14/7, 16u


De Vlaamse overheid heeft enkele steunmaatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de corona-maatregelen te verzachten. 

Welle steunmaatregelen zijn er op dit moment van toepassing?

Tijdelijke werkloosheid

Hinderpremie en compensatiepremie

De overheid voorziet in een premie voor ondernemers en zelfstandigen die (verplicht) hun zaak moeten sluiten omwille van corona-maatregelen. Ook vzw’s en verenigingen komen in aanmerking maar enkel indien ze minsten 1 voltijdsequivalent (VTE) rsz- ingeschrevene in dienst hebben. Je vindt hierover meer info op de website van Vlaio. Je vindt via deze link ook de voorwaarden en de aanvraagprocedure.


Op 1 april 2020 werd aangekondigd door de Vlaamse regering dat deze maatregel werd uitgebreid met een compensatiepremie voor bedrijven en zelfstandigen die niet verplicht zijn te sluiten (niet vastgelegd in de maatregelen) maar die wel deels moesten sluiten of een groot deel van hun omzet moeten inleveren. Wie kan aantonen dat er een omzetverlies van 60% of meer is in de periode van 14/3 tot 30/4 t.o.v. de gedraaide omzet in dezelfde periode in 2019 (of voor wie nieuw gestart is t.a.v. het financiële plan) heeft recht op een eenmalige premie van €3.000. Alle informatie vind je op de website van Vlaio.

Als je vragen hebt bij de toekenningen van hinder- of compensatiepremies, laat ons gerust iets weten op corona@ambrassade.be. Als je ongerust bent over of deze soort steunmaatregelen gecumuleerd mogen worden met je subsidies, kunnen we je hierin geruststellen. Het doel van dit soort staatssteun valt onder een andere categorie dan de gewone subsidies en vormt daardoor geen gevaar voor de de-minimisverordening.


Flexibiliteit subsidies jeugd

Alle indiendata m.b.t. subsidies (indienronde nieuwe erkenningen, verantwoording modules, indiendata beleidsnota’s…) worden behouden.

Er zal wel flexibiliteit zijn m.b.t.. beoordeling en rekening worden gehouden met overmacht door corona. Wat dit heel concreet zal inhouden, weten we nog niet, we volgen dit op in nauw overleg met kabinet en departement Cultuur, Jeugd, Media en communiceren met het jeugdwerk vanaf we meer weten.
Belangrijkste boodschap; zorg dat je kunt aantonen met welke activiteiten je normaal gezien je modules, indicatoren of erkenningscriteria gehaald zou hebben en dat je dossier binnen de deadline binnen is. Dit geldt ook voor je voortgangsrapportage.

Pakketreizen

Dit is een federale steunmaatregel die meegaat met de federale maatregelen om reizen etc. voorlopig te verbieden.

Een tweede belangrijk punt om hierbij in het oog te houden is dat wie zich wil beroepen op deze maatregel ook moet zorgen dat hij steeds handelt volgens de regels die zijn opgelegd in de wetgeving m.b.t. pakketreizen.

Terugbetalen

In normale omstandigheden is het zo dat zowel de consument als de reisorganisator een pakketreis kan opzeggen. Normaal ben je als organisator verplicht om als je zelf annuleert of een consument annuleert (door onvermijdbare of buitengewone omstandigheden) om het integrale bedrag terug te betalen.

Maatregel

Omdat de massale annuleringen tijdens deze crisis de kosten bij de sector (en dus ook bij jeugdtoerisme sector) enorm doen oplopen besliste Nathalie Muylle (federaal minister econonomie en consumenten) om de regels tijdelijk aan te passen.

 • Er is een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor de geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de organisator. Voorwaarde is wel dat de reisorganisator een voucher (reischeque) aflevert voor dezelfde waarde die minstens 1 jaar geldig is. µ
 • Daarbij komt ook een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt door de insolventieverzekering. Tot nu vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector het ministerieel besluit kan je hier nalezen.
 • Om de klanten te beschermen werd in een wijziging van bovenstaand ministerieel besluit toegevoegd waarin wordt vermeld dat wie liever toch zijn geld terug ziet de voucher goed bijhoudt en na 1 jaar een terugbetaling vraagt. 
 • Deze maatregel is van kracht zolang reizen niet toegelaten is omwille van de Corona-crisis, en zolang kan je je hierop dus ook beroepen.

Steunmaatregelen jeugd- en sociaaltoerisme

Op vrijdag 13 maart werd gecommuniceerd dat minister Demir op 2 manieren zal trachten om het jeugd- en sociaal toerisme te ondersteunen tijdens deze crisis: 

 1.  Er wordt 5 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van jeugd- en sociaaltoerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen/jeugdverblijven, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden nu verder door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt.

 2. Toerisme Vlaanderen zal het voortouw nemen om alle nuttige informatie te bundelen en te verspreiden onder de toeristische sector in Vlaanderen.
 3. Ondertussen werd ook een deel van het Corona-Noodfonds toegewezen aan de jeugdverblijven.

Evenementen

Ook voor geplande evenementen die niet mogen doorgaan worden een aantal steunmaatregelen genomen: 

 • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd.
 • een terugbetaling voor de consument als die kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen).
 • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid. Het bijhorende besluit van de regering vind je hier 

Corona Noodfonds voor Jeugd

Naar aanleiding van de Coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. De cultuursector kan rekenen op bijna 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen.

Concreet gaat het om de volgende steunmaatregelen:
 1. 1.840.000 euro voor gesubsidieerde jeugdverenigingen
 2. 49.000 euro voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

 3. 2,1 miljoen euro voor hostels

 4. 12,1 miljoen euro voor jeugdverblijfcentra.

De Vlaamse Regering keurde deze maatregelen goed op 10 juli 2020.

Alle informatie over hoe je hiervoor kunt appliceren vind je terug op de website van ons departement Cultuur, Jeugd, Media. Deadline om alles in te dienen is vastgelegd op 31 augustus, waarna het Departement zo snel mogelijk de subsidie berekent en uitbetaalt. Ze organiseren op dinsdag 4 augustus een webinar waarin de aanvraagprocedure, inclusief het te gebruiken financieel sjabloon, toegelicht wordt. de aanvraag zal verlopen via Kiosk.

Inschrijven is verplicht, en doe je via de website hierboven. Deze webinar wordt ook opgenomen en gepubliceerd op de website, zodat iedereen hem nadien kan (her)bekijken.