[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Corona en jeugdwerk
Geüpdatet op donderdag 26 maart, 11u30


De Vlaamse overheid heeft enkele steunmaatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de corona-maatregelen te verzachten. 

Welle steunmaatregelen zijn er op dit moment van toepassing?

Tijdelijke werkloosheid

Hinderpremie

De overheid voorziet in een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van corona-maatregelen. Ook vzw’s en verenigingen komen in aanmerking maar enkel indien ze minsten 1 voltijdsequivalent (VTE) rsz- ingeschrevene in dienst hebben. Je vindt hierover meer info op de website van vlaio. Je vindt via deze link ook de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
Er is ook sprake van een uitbreiding

Of jeugdwerkorganisaties daar onder vallen of niet is moeilijk in te schatten. Voorlopig is er een hinderpremie voor bedrijven en ondernemingen (ook vzw's) die door de getroffen maatregelen volledig of in het weekend moeten sluiten, deze maatregel is genomen op 13 maart bij (tijdelijke) sluiting van alle horeca en/of winkels. 

Zijn er organisaties die op heden reeds hun deuren volledig hebben moeten sluiten (niemand meer aan het werk, alles ligt plat) omwille van genomen maatregelen. 
Er zullen heel wat meer organisaties mogelijks sluiten door de maatregel om geen kampen/vakanties te laten doorgaan in de paasvakantie dus ook daar is de vraag of het jeugdwerk dan kan beroepen op deze hinderpremie. Ben je in 1 van beide gevallen of denk je om een andere reden eventueel nog aanspraak te maken op deze premie geef dan een seintje via corona@ambrassade.be. Intussen luisteren wij verder via Vlaio wat de mogelijkheden zijn. 

Flexibiliteit subsidies jeugd

Alle indiendata m.b.t. subsidies (indienronde nieuwe erkenningen, verantwoording modules, indiendata beleidsnota’s…) worden behouden.

Er zal wel flexibiliteit zijn m.b.t.. beoordeling en rekening worden gehouden met overmacht door corona. Wat dit heel concreet zal inhouden, weten we nog niet, we volgen dit op in nauw overleg met kabinet en departement Cultuur, Jeugd, Media en communiceren met het jeugdwerk vanaf we meer weten.
Belangrijkste boodschap; zorg dat je kunt aantonen met welke activiteiten je normaal gezien je modules, indicatoren of erkenningscriteria gehaald zou hebben en dat je dossier binnen de deadline binnen is. Dit geldt ook voor je voortgangsrapportage.

Pakketreizen

Opgelet! Maatregel maar geldig tot 6 april

We achterhaalden dat onderstaande steunmaatregel voorlopig maar geldig is tot 6 april. Dit is een federale steunmaatregel die meegaat met de federale maatregelen om reizen etc. voorlopig te verbieden t.e.m. 5 april. Voor de paasvakantie werd er door de Vlaamse regering in samenspraak met De Ambrassade beslist om alle jeugdwerkactiviteiten waaronder ook kampen en vakanties te verbieden. Maar de steunmaatregel loopt voorlopig dus nog niet door na 5 april. Vanuit De Ambrassade zetten we er wel op in om deze steunmaatregel zo snel mogelijk te laten doortrekken naar het jeugdwerk voor de paasvakantie.

Een tweede belangrijk punt om hierbij in het oog te houden is dat wie zich wil beroepen op deze maatregel ook moet zorgen dat hij steeds handelt volgens de regels die zijn opgelegd in de wetgeving m.b.t. pakketreizen.

Terugbetalen

In normale omstandigheden is het zo dat zowel de consument als de reisorganisator een pakketreis kan opzeggen. Normaal ben je als organisator verplicht om als je zelf annuleert of een consument annuleert (door onvermijdbare of buitengewone omstandigheden) om het integrale bedrag terug te betalen.

Maatregel

Omdat de massale annuleringen tijdens deze crisis de kosten bij de sector (en dus ook bij jeugdtoerisme sector) enorm doen oplopen besliste Nathalie Muylle (federaal minister econonomie en consumenten) om de regels tijdelijk aan te passen.

  • Er is een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor de geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de organisator. Voorwaarde is wel dat de reisorganisator een voucher (reischeque) aflevert voor dezelfde waarde die minstens 1 jaar geldig is. 
  • Nieuw: Daarbij komt ook een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt door de insolventieverzekering. Tot nu vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector het ministerieel besluit kan je hier nalezen.  

Steunmaatregelen jeugd- en sociaaltoerisme

Op vrijdag 13 maart werd gecommuniceerd dat minister Demir op 2 manieren zal trachten om het jeugd- en sociaal toerisme te ondersteunen tijdens deze crisis: 

  1.  Er wordt 5 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van jeugd- en sociaaltoerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen/jeugdverblijven, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden nu verder door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt.

  2. Toerisme Vlaanderen zal het voortouw nemen om alle nuttige informatie te bundelen en te verspreiden onder de toeristische sector in Vlaanderen.

Evenementen

Ook voor geplande evenementen die niet mogen doorgaan (tot 5 april) worden een aantal steunmaatregelen genomen: 

  • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd.
  • een terugbetaling voor de consument als die kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen).
  • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid. Het bijhorende besluit van de regering vind je hier