[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: FAQ rond kadervorming

Jeugdwerk en corona: FAQ rond kadervorming

Corona en jeugdwerk

Tot en met zondag 3 mei zijn er een hele reeks maatregelen van kracht om de verspreiding van het corona-virus in te dijken. Na 3 mei beginnen we aan een nieuwe fase waarin de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus in te dijken stelselmatig versoepeld worden. Dat besliste de federale overheid. Ook voor het jeugdwerk hebben deze maatregelen gevolgen.

 Hieronder bundelen we vaak gestelde vragen rond de impact van de corona-maatregelen op Kadervorming. 

FAQ's: veelgestelde vragen en hun antwoord

We beantwoorden hier de meest gestelde vragen rond de impact van corona op Kadervorming. We hebben de vragen onderverdeeld in thema's om de lijst beter scanbaar te maken.
Als je het antwoord op een bepaalde vraag wil weten, klik dan op de vraag en dan word je doorgestuurd naar het antwoord. Naast elke vraag vind je wanneer de vragen zijn toegevoegd of wanneer ze zijn geüpdatet.

Eerst even twee algemene regels:

 • Alle Corona-uitzonderingsmaatregelen zijn van toepassing op alle geattesteerde kadervormingscursussen, dus zowel animator, hoofdanimator als instructeur.
 • Jullie zijn zelf verantwoordelijk om aanpassingen in de KAVO-tool te doen. Valt er een cursus weg? Komt er een nieuwe (opgesplitste cursus) bij? De gegevens in de KAVO-tool moeten kloppen.  

De antwoorden


Vervolledigen traject

1. Wat met jongeren die niet op tijd kunnen deelnemen aan een evaluatiemoment? (En er zo niet in slagen hun traject te vervolledigen binnen de 3 jaar?) 

 • Het schrappen van het evaluatiemoment wordt vervroegd ingevoerd.
 • Alle jongeren die momenteel al een cursus volgden en een stage liepen moeten niet meer deelnemen aan een evaluatiemoment om hun attest te krijgen.
 • De organisatie waarbij de jongere zijn/haar cursus volgde zal wel nog steeds in de KAVO-tool moeten aanduiden dat de jongere geslaagd is voor het volledige traject. Dan pas zal de jongere zijn/haar attest ontvangen.

  - Vb. Akim volgde in de paasvakantie van 2018 zijn cursus bij Jonge Helden, liep in de zomer van 2018 stage bij het speelplein van Don Bosco en zou normaal gezien in deze paasvakantie (2020) deelnemen aan een evaluatiemoment van Jonge Helden (afgelast wegens Corona-maatregelen). Akim krijgt toch zijn attest nadat iemand van Jonge Helden heeft aangeduid in de KAVO-tool dat Akim zijn traject heeft vervolledigd.

  - Vb. Liselotte volgde in de paasvakantie van 2018 haar cursus bij Kazou en liep in de herfstvakantie van 2019 stage bij JNM. Zij was niet ingeschreven voor een afgelast evaluatiemoment. Liselotte krijgt toch haar attest nadat iemand van Kazou heeft aangeduid in de KAVO-tool dat Liselotte haar traject heeft vervolledigd.

  - Vb. Mati volgde in de krokusvakantie van 2015 haar cursus bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, liep in de paasvakantie van 2017 stage bij Free-time maar deed niet mee aan een evaluatiemoment. Mati krijgt nog steeds geen attest.  

2. Mag je dan helemaal geen evaluatiemomenten meer organiseren vanaf nu?

Je mag dit uiteraard wel nog doen, maar helemaal vrijblijvend. Deelnemen aan het evaluatiemoment mag geen voorwaarde meer zijn om je attest te behalen.

3. Op basis waarvan beslis je of een deelnemer zijn/haar traject heeft vervolledigd? Wanneer mag je met andere woorden een vinkje zetten?

De organisatie waarbij de jongere cursus volgde is verantwoordelijk voor het volledige traject van deze jongere. Je zal dus als organisatie, nadat de jongere zijn/haar stage met succes heeft doorlopen, een laatste vinkje moeten zetten in de KAVO-tool. Op basis waarvan mag je beslissen of de jongere dit vinkje al dan niet verdient? 

 • In de KAVO-tool kan je zien of de jongere geslaagd is voor zijn/haar stage. Wanneer de jongere geslaagd is voor zijn/haar cursus en stage, mag je een vinkje zetten. 
 • Je kan een foto vragen van de pagina met de evaluatie van de stage in het trajectboekje van de jongere. 
 • Je kan telefonisch contact opnemen met de stageplaats. Dit kan je bijvoorbeeld doen wanneer je de stageplaats niet zo goed kent. 
Elke organisatie mag voor zichzelf uitmaken wat de beste manier is. 

Wanneer je op basis van één van deze drie dingen concludeert dat de jongere zijn/haar traject heeft vervolledigt, mag je dit aanvinken in de KAVO-tool. Je zal hier ook een datum bij moeten zetten. De datum die je invoegt is de datum waarop je het vinkje zet. Deze datum moet binnen de termijn van drie jaar vallen. (behalve op dit moment uiteraard, je hebt nu de tijd tot 15 november 2020)

4. Wat met jongeren die niet op tijd kunnen deelnemen aan een stage (En er zo niet in slagen hun traject te vervolledigen binnen de 3 jaar?) 

 • Alle deelnemers krijgen tot 15 november 2020) de tijd om hun traject af te maken, ook al hebben zij de grens van 3 jaar overschreden.
 • Vergeet niet dat je ook bij andere jeugdwerkorganisaties stage mag lopen 


Tekort aan begeleiders zomervakantie

1. De instroom van nieuwe (hoofd-)animatoren wordt beperkt en we gaan daardoor onvoldoende begeleiders vinden voor onze vakanties/kampen/cursussen/… tijdens de zomervakantie. Hoe kunnen we dit oplossen?  

 • Vanaf nu tot 15/11 vervalt de verplichting om eerst het volledige theoretische leuk te doorlopen vooraleer je aan een stage kan beginnen. Je zal wel minstens 15 uur theorie moeten volgen vooraleer je aan een stage mag beginnen.

 • Je hoeft dit niet aan te passen in je erkenningsdossier en je hoeft dit dus niet opnieuw in te dienen.

 • Vb. Stukje cursus van 15 uur tijdens een weekend eind juni. Stage tijdens de zomervakantie. Rest cursus van 35 uur tijdens twee weekends in september en oktober. Vb. Stukje cursus van 17 uur tijdens een weekend begin juli. Stage tijdens de zomer. Rest cursus van 33 uur in de paasvakantie van 2021.

 • In deze lijst vind je alle jeugdwerkorganisaties die uitzonderlijk zo een opgesplitste cursus zullen organiseren. Indien jullie graag willen samenwerken, kunnen jullie contact opnemen met elkaar. Organiseer je er zelf eentje en wil je graag worden opgenomen in de lijst? Aarzel dan niet en voeg je opgesplitste cursus toe.  

2. De instroom van nieuwe instructeurs (die aan de begeleiderseisen voldoen) wordt beperkt aangezien zij geen stage kunnen lopen tijdens de zomervakantie. Hoe kunnen we dit oplossen? 

 • Ze kunnen hun stage lopen tijdens de opgesplitste cursus.

 • Vb. Diego volgde een instructeurscursus bij Chirojeugd Vlaanderen, hij zou tijdens de paasvakantie stage lopen tijdens de animatorcursus zodat hij tijdens de herfstvakantie de volgende animatorcursus mag begeleiden als ‘echte’ begeleider en zo kan meetellen voor de begeleiderseisen. De animatorcursus in de paasvakantie werd geannuleerd, maar Chirojeugd Vlaanderen beslist om deze te laten doorgaan in de opgesplitste vorm. Ze organiseren een weekend met 15 uur vorming voor de zomer, en nog eens twee weekends na de zomer. Diego loopt stage tijdens deze opgesplitste cursus. Zo heeft hij zijn stage toch tijdig kunnen lopen en kan hij tijdens de animatorcursus van de zomer mee als ‘echte’ begeleider. 

Aanpassen traject

1. Mogen we cursussen uitzonderlijk verkorten?  

Neen, hier kan jammer genoeg geen uitzondering op gemaakt worden. Het volledige theoretische deel van een kadervormingstraject moet nog steeds 50 uur duren (max. 10 uur per dag). 

2. Mogen we een stukje van de cursus online/digitaal geven? 

Neen, dat kan helaas niet. De kracht van de groep is te belangrijk tijdens een cursus. Vragen rond nieuwe regelgeving KAVO

Er zijn ook heel wat nieuwe regels rond kadervorming. Heb je hier een vraag rond?