[anysurfer.logo]

FAQ voor jeugdwerkregels: werkjaar

FAQ voor jeugdwerkregels: werkjaar

Corona en jeugdwerk

Deze FAQ pagina wordt de komende dagen volop aangevuld. Als je een vraag hebt die hier niet bij staat, laat ons dan iets weten op corona@ambrassade.be. Dan nemen we het antwoord op in deze FAQ.
Alvast veel succes!

Algemeen

Hoe wordt de kleurcode bepaald waarin we ons bevinden?
Opgelet aangepast op 18/09/2020 - nieuwe info vanuit kabinet 

Jeugd volgt (gemeentelijke) kleurcode onderwijs. Op dit moment, september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen naar analogie met het onderwijs in code geel. 
Lokaal kan er echter verstrengd worden. Voor onderwijs is er een schakelprocedure. De procedure loopt in een samenspel tussen RAG, provincie, lokaal bestuur en minister van onderwijs. Jouw burgemeester en crisiscel volgen het op. Jeugd krijgt geen eigen procedure en volgt onderwijs in het schakelen van kleurencode/pandemiefase. 

Zijn de regels in Wallonië hetzelfde als in Vlaanderen? 

Neen, er zijn andere regels van toepassing voor Vlaamse en Waalse jeugdwerkorganisaties. Over de Waalse jeugdwerkregels kan je in de twee onderstaande artikels meer lezen: 

Welke regels volgen organisaties in Brussel? 

Behoor je tot de Nederlandstalige taalgemeenschap? Dan volg je de Vlaamse jeugdwerkregels. Behoor je tot de Franstalige taalgemeenschap, dan volg je de Waalse jeugdwerkregels. 

Wie mag er deelnemen?

Wat kan er voor 18+? 

Activiteiten waarvan de meerderheid van de deelnemers +18 zijn, kunnen doorgaan in code geel en oranje maar daarvoor gelden specifieke maatregelen. Deze kunnen doorgaan in groepen van max. 50 personen maar dit met respect voor social distancing tussen de deelnemers en/of gebruik van mondmasker indien deze afstand niet gegarandeerd kan worden. Ook overnachtingen zijn dus mogelijk maar opnieuw moet hierbij rekening worden gehouden met bovenstaande maatregelen.

Als de meerderheid van de deelnemers geen 18+ is, kan je de gewone jeugdwerkregels volgen.

Hoe organiseer je aanbod? 

 Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden met 18+?

Als de meerderheid van je activiteit bestaat uit +18jarigen, volg je de maatregel van social distancing. Deze activiteiten kunnen dus plaatsvinden mits rekening wordt gehouden met social distancing tussen de deelnemers of mits gebruik van mondmaskers indien deze afstand niet kan gegarandeerd worden. Laat dit soort activiteiten bij voorkeur opnieuw in de buitenlucht doorgaan, kan dit niet, kies dan een ruimte die aangepast is aan het aantal deelnemers en voldoende geventileerd kan worden, blijf ook verder inzetten op de hygiëne maatregelen rond ontsmetten van handen, gebruik van eigen materiaal…  

Zijn overnachtingen toegestaan?

Ja, in geel en in oranje kan dit voor zowel -12 als +12. Bij +12 mag je vanaf oranje wel maar met max. 20 personen per bubbel activiteiten organiseren dus ook overnachten. +18 mag overnachten, vanaf de meerderheid 18+ is, zoals hierboven gezegd, mét respect voor social distancing en gebruik van mondmaskers als die niet gegarandeerd kan worden. In code rood zijn overnachtingen niet meer toegestaan. 

Wat zijn de regels voor jeugdontmoetingscentra en jeugdhuizen?

De jeugdwerkregels zijn van toepassing zoals bij alle jeugdwerkactiviteiten, indien er geen horeca wordt uitgebaat. Houd hierbij rekening met de regels voor 18+. Als er horeca wordt uitgebaat, houd je rekening met die specifieke regelgeving.

Hoe zit het met ruimte-oppervlakte en aantallen? 

Er worden geen oppervlakte-criteria gesteld, maar wel groepsaantallen vastgelegd. In de gele fase kan gewerkt worden in bubbels van max. 50 personen zonder social distancing. In de oranje fase kan dit nog steeds voor -12. Voor +12jarigen geldt dat je nog steeds in bubbels zonder social distancing kunt werken maar in kleinere groepen: 20 bij werking in een binnenruimte, 50 in de buitenruimte. Als je ergens in je activiteit voorziet binnen te gaan, volg je dus de maatregel voor binnenruimte. In de rode fase is het van groot belang om te focussen op buitenactiviteiten en met een maximum van 20 personen te werken met begeleiding. Bij jeugdwelzijnswerk blijven binnenactiviteiten mogelijk onder strikte maatregelen.   

Wat als er een deelnemer ziek wordt?

We werken nog aan een duidelijk en kort stappenplan voor als één van je deelnemers ziek wordt en een bevestigde positieve test aflegt. Wat hierbij al enorm belangrijk is: we baseren ons op de regels van Sciensano. 

Belangrijk voor dagactiviteiten en dagaanbod: Het is belangrijk om 1. te blijven benadrukken dat kinderen met symptomen niet kunnen deelnemen aan je activiteit. Vertoont een deelnemer symptomen tijdens de activiteit? Zonder deze dan af en laat het kind of jongere indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen. 2. Word je nadien gecontacteerd voor contacttracing? Volg dan de instructies en zorg dat je je aanwezigheidslijst heb klaarliggen.

Als je een activiteit hebt gedaan met overnachting en de zieke deelnemer in kwestie krijgt een positieve test terug of krijgt symptomen (eerstkomende moment), tel je twee dagen terug: vallen de contacten met je andere deelnemers hierbinnen? Als dat het geval is, volg je de noodprocedure van tijdens de jeugdwerkzomer:

Dan dien je 1. Alle deelnemers op de hoogte te brengen van de positieve test van de deelnemer en hen te vragen ook een test af te leggen (en in quarantaine te gaan tot het resultaat gekend is), 2. Je registratielijst, indien mogelijk mét rijksregisternummers, van je deelnemers én hoog risicocontacten van wie niet ingeschreven was te bezorgen aan infectieziektebestrijding@vlaanderen.be. Op die manier proberen ze bij agentschap Zorg & Gezondheid clusters aan besmettingen te onderzoeken. 3. Je houdt daarnaast ook je lijst klaar voor de contactname van de contactspeurders en houdt deze lijst goed bij.

Hoe zit dat met hygiëne? 

Is een mondmasker verplicht? 

Tijdens een activiteit, maak je onderscheid tussen activiteiten waarin de meerderheid 18+ is. In die groepen dient vanaf code geel (dus ook nu al) een mondmasker gedragen te worden als de social distance niet gegarandeerd kan worden. 

Als de meerderheid van de deelnemers aan je activiteit jonger is dan 18, dient er geen mondmasker gedragen te worden in code geel.  Let op: volg wel steeds de geldende regels op publieke plaatsen vanaf 12 jaar. Mondmaskers zijn bovendien ook verplicht voor +12 in code rood wanneer de social distance niet kan gegarandeerd worden tussen personen. Voor de andere leeftijdsgroepen in codes groen tot en met oranje zijn deze dus niet verplicht.

Welke activiteiten kunnen we doen?

Kunnen alle soorten activiteiten? 

In geel en oranje zijn alle soorten activiteiten mogelijk. Net zoals tijdens de activiteiten van de zomer wordt gevraagd om activiteiten met intens fysiek contact bij alle leeftijden te vermijden. Bij code oranje kan een activiteit +12 die binnen doorgaat wel voor max. 20 personen, dit verandert niets aan het soort activiteit, wel aan de samenstelling van de groep. In rood ligt de focus op jeugdwelzijnswerk en op ruimte creëren voor kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Jeugdwerk blijft wel mogelijk in groepen van 20 personen met social distancing en mondmaskers bij +12 indien deze niet kan gegarandeerd worden en indien niet in strijd met de in de samenleving geldende regels.