[anysurfer.logo]

De VVJ, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

De VVJ, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

Lokaal Jeugdbeleid
vvj

De VVJ is de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en bijgevolg een grote partner voor De Ambrassade.

De VVJ richt zich op de driehoek Schepen, ambtenaren en Jeugdraden om zo meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid in Vlaanderen waar te maken.

VVJ informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

VVJ ontstond in de jaren '70 als collegavereniging van een nieuw soort ambtenaren, luisterend naar de naam 'jeugdconsulent'. Gaandeweg groeide de VVJ uit tot een 'volwassen' dienstenplatform voor jeugddiensten en jeugdbeleid in Vlaanderen. Op 1 januari 2014 fusioneerde VVJ met Karuur en werd zo ook de enige koepelorganisatie voor lokale participatie en de ondersteuning van jeugdraden. Vandaag kan VVJ rekenen op een team van 14 medewerkers en heeft ze nagenoeg alle (305 op 308) Vlaamse gemeenten als lid.