[anysurfer.logo]

Collect & Connect - jeugdwerk en publieke ruimte

Collect & Connect - jeugdwerk en publieke ruimte

Jeugdruimte

Publieke ruimte is van groot belang voor jeugdwerk, jongeren en kinderen. Deze publieke – en bij uitbreiding collectief gebruikte – ruimte staat onder grote druk, zowel door processen van ruimtelijke verdichting en toenemend autogebruik, als ten gevolge van sociale claims of regels die het publieke karakter van deze collectief gebruikte ruimtes onder druk zetten.

Tegelijkertijd is (publieke) ruimte nog één van de weinige dingen die mensen in onze superdiverse samenleving met elkaar delen. Ruimte heeft op lokale schaal dan ook steeds meer de potentie om mensen met elkaar te verbinden. In 2019-2020 gaat De Ambrassade met verschillende partners aan de slag met deze uitdagingen in een nieuw project ‘Collect & Connect’.

Dit project wil het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen (connect) centraal stellen. In 2017 vond al een vooronderzoek plaats.