[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vlaams

Beleidswerkgroep Vlaams

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Inleiding

De Beleidswerkgroep Vlaams is een verderzetting van de voormalige voorbereidende werkgroep van de Reflectiegroep Vlaams Decreet. De aanleiding van deze verbreding in 2018 waren de paar intensieve beleidswerkjaren van 2018 en 2019, met de nieuwe Vlaamse legislatuur en dito minister in 2019 als belangrijke ijkpunten.

Doel beleidswerkgroep

De werkgroep heeft twee doelstellingen: 

 1. de voorbereiding van de reflectiegroep verbonden aan het Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
 2. voorbereidend beleidswerk, breder dan het decreet en op langere termijn, om in te spelen op beleidsevoluties met betrekking tot kinderen, jongeren en hun organisaties. 
Bij de start van ieder werkjaar wordt er een jaarplan opgesteld voor de reflectiegroep met de thema’s die dat jaar op de agenda moeten staan met duidelijke doelstellingen. 

Structuur

De werkgroep is open en toegankelijk voor jeugdwerkorganisaties. Samen met de afgevaardigden van de reflectiegroep, verkozenen door de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk, wordt beleidsvoorbereidend werk uitgevoerd. De verkozen leden van de reflectiegroep zijn: 

 • Gerd Vertommen (Karavaan – LJW)
 • Katrien Vissers (Tumult – LJW)
 • Jo Van den Bossche (VDS – LJW)
 • Fried Aernouts (StampMedia – P&I)
 • Freek Onzia (Pimento - P&I)
 • Pieter Quaghebeur (das Kunst – CE) 
 • Pol Coussement (Passerelle – CE)
 • Inge Geerardyn (De Ambrassade) 
 • David Loyen (Link in de Kabel - P&I)
 • Benjamin Verhegge (KSA - LJW)
 • Stijn Belmans (Formaat - LJW)

Resultaat

De laatste wijzigingen van het Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gerealiseerd na een intensief en participatief traject waar de reflectiegroep een centrale rol in speelde. Het Decreet en de laatste wijzigingen lees je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Contact

Wil je meer weten over deze werkgroep? Contacteer Inge:

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad