[anysurfer.logo]

Aanbod jeugdwerk zomer 2020: info voor toeleiders

Aanbod jeugdwerk zomer 2020: info voor toeleiders

Corona en jeugdwerk

Na een zware periode is het meer dan ooit belangrijk dat kinderen en jongeren deze zomer een leuke tijd beleven. Heel wat organisaties werken samen om voor alle kinderen en jongeren een veilig vakantieaanbod te voorzien. Omdat we weten dat kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie leven, een moeilijke thuissituatie hebben, een beperking hebben, … minder gemakkelijk de weg vinden naar vrijetijdsaanbod, hebben we extra oog voor hen. Het jeugdwerk heeft opgeroepen om plaatsen vrij te houden in het zomeraanbod voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Uit de boot

De veiligheidsmaatregelen brengen spijtig genoeg met zich mee dat er deze zomer ook kinderen en jongeren uit de boot zullen vallen: de bubbel zit vol, de locatie is niet groot genoeg voor verschillende bubbels of de begeleiding ziet niet alle maatregelen praktisch zitten. Er vallen ook kinderen en jongeren uit de boot ondànks de maatregelen: de begeleiding wil de risico’s beperken, voorzieningen schatten in dat het veiliger is jongeren niet naar jeugdwerk te laten gaan of ouders zijn ongerust.

Maak de match tussen vraag en aanbod

Toch willen we zo veel mogelijk kinderen en jongeren laten genieten van jeugdwerk. Als toeleider die met kinderen, jongeren en/of hun ouders werkt, kan u een belangrijke rol spelen om de match te maken tussen vraag en aanbod. In dit artikel vind u informatie over het beschikbare aanbod en over de veiligheidsmaatregelen die het jeugdwerk deze zomer hanteert. Ook zetten we de verschillende mogelijkheden om korting te bekomen op een rij. Met deze informatie kunt u hopelijk een geschikt aanbod vinden en kinderen, jongeren en hun ouders geruststellen over het zomeraanbod van het jeugdwerk.  

Aanbod

Rap op stap

Ben je nog op zoek naar een plaatsje, spreek dan eerst de lokale jeugddienst of vrijetijdsdienst aan. Zij kunnen je vast helpen in je zoektocht en kijken of er binnen de gemeente of stad nog iets mogelijk is. Vind een Rap op stap kantoor in je buurt. Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Andere aanbieders

Online kan je ook terecht op kampzoeker.be en op iedereenverdientvakantie.be voor een geschikt aanbod. Ook VRIJUIT die cultuur- en sportevenementen betaalbaar maakt voor mensen met een beperkt budget, zet deze zomer uitzonderlijk in op een vakantieaanbod voor organisaties.

Daarnaast ondersteunt minister Benjamin Dalle via de projectoproep Generatie Veerkracht verschillende organisaties om een aanbod uit te bouwen om in te spelen op de extra noden die ontstaan zijn door de Corona crisis. Ga dus zeker eens door de lijst met gesubsidieerde projecten. Misschien vind je daar wel een interessant aanbod.

Heb je een aanbod gevonden en wil je meer weten over de organisator? Op onze website vind je een overzicht van alle Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties. 

Korting

Sommige organisaties bieden zelf korting aan. Zo hebben verschillende jeugdbewegingen een solidariteitsfonds voor hun plaatselijke groepen. Vraag dus gerust of een organisatie korting geeft. Deze zomer krijgen vakantieaanbieders ook extra steun vanuit Toerisme Vlaanderen. Meer info verschijnt hierover op iedereenverdientvakantie.be

Lukt het niet om korting te krijgen of is het aanbod zelfs met korting nog te duur, dan kan je ook nagaan of mensen (een deel van) de kosten kunnen terugbetaald krijgen. Zo kan het OCMW tussenkomen in de kosten en ook het ziekenfonds betaalt een deel terug. Sommige gemeenten geven ook vrijetijdscheques of werken met de Uitpas of een ander kortingssysteem. 

Informatie

Het is normaal dat ouders: er zeker van willen zijn dat de kinderen op een veilige manier mee op activiteit of kamp kunnen. Weet dat alle organisaties hun uiterste best doen om met respect voor alle veiligheidsmaatregelen, afgesproken met de virologen én de regering, alles te organiseren. Het hygiënisch materiaal is aangekomen, de plannen zijn gemaakt en de activiteiten zijn voorbereid. Deze zomer wordt het nog eens extra belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren, met en zonder bijzondere noden, samen kunnen zijn en samen kunnen spelen. We maken dit samen waar met heel het jeugdwerk. Om ouders en kinderen gerust te stellen hebben we alle informatie gebundeld:  

Als je twijfelt aan de maatregelen bij een organisatie, ga zeker in gesprek met de organisatie in kwestie. Veel organisaties werken vooral met vrijwilligers, hou hier rekening mee, maar weet dat al deze vrijwilligers zichzelf aan de hoogste standaarden onderwerpen deze zomer om alles voor iedereen veilig te houden.

Jeugdwerk voor allen

Jeugdwerk voor allen bundelde enkele tips rond omgaan met angst en onzekerheid bij ouders en deelnemers, ga ook daar zeker eens te rade. Op de site van Jeugdwerk Voor Allen vind je ook terug hoe je een gesprek kan aanpakken met een voorziening