[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: thematische dag

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: thematische dag mrt

jeugdwerkondersteuning   |  24 MAART 2020 | 09:30-16:30

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatiemoment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Van zodra het programma in detail bekend is, kan je dat in dit kalenderitem terug vinden.

Deze vorming zal gaan over: 

THEMA DAG BELEIDSPLANNING

Binnen je beleidsnota zal er verwezen worden naar verschillende aparte stukken van je organisatiebeleid zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, vrijwilligersbeleid, … of komen er aparte thema’s aan bod zoals bijvoorbeeld het internationale luik van je organisatie, kinderrechten of prioriteiten uit het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan of de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. Op deze thematische dag maken we een selectie van de belangrijkste thema’s waaruit je er enkele zal kunnen kiezen om verder op in te zoomen.  

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
schrijf hier in
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)

 • 24 MAART 2020 | 09:30-16:30

Gerelateerd nieuws