[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: thematische dag

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: thematische dag mrt

jeugdwerkondersteuning   |  24 MAART 2020 | 09:30-16:30
!! Deze vorming gaat niet door omwille van de corona maatregelen. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot aan de deadline van indienen in december 2020 organiseren we 7 vormingen en 1 consultatiemoment. Deze 7 vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over: 

THEMA DAG BELEIDSPLANNING

Tijdens je beleidsnotaproces poppen er enkele thema's op. 

 • Sommige thema's zal je apart moeten toelichten in je beleidsnota (dit staat in de leidraad voor het indienen van een beleidsnota die het departement Cultuur, Jeugd en Media opstelt). 
 • Een aantal andere thema’s delen we met elkaar vanuit de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. 

Op deze studiedag nemen we de tijd om deze thema’s uit te diepen. We reiken concrete voorbeelden aan en tonen hoe je ze zichtbaar maakt, beschrijft en verankert in het doelstellingenkader van je beleidsnota. 

Hieronder vind je de thema’s die wij naar voren schuiven, met een korte toelichting.

Schrijf je in en selecteer de thema's die jij wilt volgen. 

Programma in 't kort (onder voorbehoud) 

9u30: Onthaal met koffie en thee 
9u45: Welkom & inleiding 
10u00: Jeugdwerk is een recht voor alle kinderen en jongeren. (Kinderrechten
10u45: Pauze 
11u00: Keuzesessies: Diversiteit OF Integriteit & Privacy
12u15: Middagpauze met lunch 
13u15: Keuzesessies: Netwerken & samenwerken OF Internationaal 
14u15: pauze 
14u30: Keuzesessies: Duurzaamheid OF Kwaliteitsvolle organisatie

16u00: Napraten met een drankje
16u30: EINDE  

Programma in 't lang (onder voorbehoud)

 • 9u30: Onthaal met koffie en thee 
 • 9u45: Welkom & inleiding 
 • 10u00: Jeugdwerk is een recht voor alle kinderen en jongeren. 

In de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk formuleerden we onze gedeelde missie: jeugdwerk is een recht voor alle kinderen en jongeren. We beroepen ons hiervoor op het kinderrechtenkader. Alle erkende jeugdwerkorganisaties onderschrijven de kinderrechten. Maar wat doe je hier verder mee? En hoe implementeer je het kinderrechtenkader in je beleidsnota? 

In deze sessie verdiepen we ons in het kinderrechtenkader en bekijken we wat dit voor jouw organisatie kan betekenen. 

Experten: Sara De Potter (medewerker De Ambrassade) i.s.m. KEKI (nog te bevestigen) 

 • 10u45: Pauze 
 • 11u00: Keuzesessies: Diversiteit OF Integriteit & Privacy
KEUZESESSIE 1A Diversiteit 

Een visienota, een masterplan en een uitdaging in de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. Diversiteit blijft een belangrijk thema voor het jeugdwerk. Steeds meer organisaties willen inzetten op een integraal diversiteitsbeleid voor hun organisatie, maar hoe kan je dit een plaats geven in jouw beleidsnota? 

Daarnaast zal je voor je nieuwe beleidsnota, net als vorige keer, een stuk moeten schrijven over het gelijkekansenbeleid van jouw organisatie. Dit is tevens één van de beoordelingscriteria. 

In deze sessie laten we enkele coördinatoren aan het woord. Zij hebben de afgelopen beleidsnotaperiode sterk ingezet op een integraal diversiteitsbeleid voor hun organisatie. Ze lichten toe hoe dit zich vertaalt in hun beleidsnota.  

KEUZESESSIE 1B Integriteit & Privacy 

Aan je huidige beleidsnota werd last-minute nog een doelstelling integriteit toegevoegd. Organisaties hebben een aanspreekpunt aangeduid (API) en deze persoon volgde een vorming. Daarnaast ontwikkelde elke jeugdwerkorganisatie een integriteitsbeleid. In je nieuwe beleidsnota zal er opnieuw ruimte moeten zijn voor dit thema.

Tijdens deze sessie geven we concrete voorbeelden van hoe organisatie hier de voorbije beleidsnotaperiode mee zijn omgegaan en in welk acties dit integriteitsbeleid zich kan vertalen. 

Wanneer je jouw vorige beleidsnota indiende was de nieuwe privacy-wetgeving (GDPR) nog niet in voege. We verwachten dat hier extra aandacht zal naar gaan in de leidraad voor het schrijven van een beleidsnota. 

Tijdens de sessie zullen we dan ook uitzoeken welke acties je kan toevoegen aan jouw doelstellingenkader om jouw organisatie GDPR-proof te maken. 

 • 12u15: Middagpauze met lunch 
 • 13u15: Keuzesessies: Netwerken & samenwerken OF Internationaal 

KEUZESESSIE 2A Netwerken & samenwerken 

Jeugdwerkverenigingen hebben een sterke traditie in het opzetten van samenwerkingen. En in de agenda voor de toekomst van jeugdwerk hebben we het over de kracht van kruispunten. We werken dus niet alleen samen binnen onze sector, maar slaan steeds meer bruggen naar andere sectoren.

Bovendien vraagt de leidraad voor het indienen van een beleidsnota om al je samenwerkingen die bijdragen aan het uitvoeren van je beleidsnota toe te lichten. 

In deze sessie bekijken we welke soorten samenwerkingen je kan opzetten, hoe je die kan verwerken in je beleidsnota en hoe je een goed netwerkbeleid kan uitbouwen. 

Begeleiding: Timmy Boutsen (medewerker De Ambrassade) & experten (nog te bevestigen) 

KEUZESESSIE 2B: Internationaal 

Samenwerkingen zijn niet beperkt tot binnenland. JINT ontwikkelt ‘Land inZicht’. Deze toolbox leert je om de internationale dimensie van jouw organisatie uit te denken en deze in te bedden in je doelstellingenkader. 

“Land inZicht heeft ons op weg gezet om extra acties in ons beleidsplan te formuleren en meteen aan de slag te gaan met een mogelijke partner (dezelfde week nog!)” 

Begeleiding: door Yannick De Schaepmeester van JINT. JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

 • 14u30: pauze 
 • 14u45: Keuzesessies: Duurzaamheid OF Kwaliteitsvolle organisatie

KEUZESESSIE 3A: Duurzaamheid 

In 2019 kwamen duizenden jongeren op straat om het  klimaatdebat nieuw leven in te blazen. Uit de bevraging van de Vlaamse Jeugdraad in het kader van hun advies duurzaam leven leren we dat 98 procent van de jongeren wakker ligt van het klimaat. 

Maar wat kan jij als organisatie van kinderen en jongeren doen rond het thema duurzaamheid? Formuleren jullie doelstellingen rond duurzaamheid in jullie beleidsnota? Tijdens de sessie ga je aan de slag met concrete voorbeelden van doelstellingen en acties om het thema duurzaamheid een plaats te geven in jouw doelstellingenkader. 

Begeleiding: door Johan Penson, oprichter van Infracult, een netwerkorganisatie voor organisaties die op een toekomstgerichte manier in de sector willen staan.

KEUZESESSIE 3B: Kwaliteitsvolle organisatie

De meeste strategische doelstellingen en operationele doelstellingen zetten de missie en visie van jouw organisatie om in de praktijk. Maar om deze doelstellingen uit te voeren heb je een sterke organisatie nodig. Daarom is het minstens even belangrijk om werk te maken van een kwaliteitsvolle organisatie. De leidraad voor het indienen van een beleidsnota laat ook ruimte om doelstellingen die met je organisatiemanagement te maken hebben, mee op te nemen. 

Tijdens de sessie leggen twee ervaren coördinatoren uit hoe zij gewerkt hebben aan een kwaliteitsvolle organisatie, en hoe dit zich vertaalde in hun beleidsnota.  

 • 16u00: Napraten met een drankje. 
 • 16u30: Einde  

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning