[anysurfer.logo]

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 8 - implementatie en communicatie

Vorming ondersteuningstraject beleidsplanning: Fase 8 - implementatie en communicatie

jeugdwerkondersteuning   |  27 APRIL 2021 | 09:30-12:30

Met het ondersteuningstraject beleidsplanning helpen we je bij het maken van je nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. Elke Vlaams erkende jeugdwerkvereniging moet deze beleidsnota indienen vóór 1 januari 2021. Van september 2019 tot in 2021 organiseren we verschillende vormingen. Deze vormingen volgen de verschillende fases die je zal doorlopen in jouw beleidsplanningstraject. Je kan het overzicht van de fases bekijken op onze nieuwe beleidsplanningposter die we je opstuurde in de zomer van 2019. Alle kennis die we ontwikkelen hierover kan je ook terugvinden op onze toolbox beleidsplanning. Na elke vorming zal deze toolbox voorzien worden van een verslag en de methodieken die we gebruikten. Bekijk tevens het hele overzicht van ons ondersteuningstraject beleidsplanning, want er is ook een nieuwsbrief, een uitwisselingsplatform, een lijst van freelancers om je individueel te begeleiden, een publicatie als input voor je omgevingsanalyse en een reflectietool over de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk.

Deze vorming zal gaan over

FASE 8: IMPLEMENTATIE & COMMUNICATIE

Eenmaal je beleidsnota is ingediend kan je beginnen om je beleidsnota te vertalen in werkbare processen die ervoor zorgen dat alles ook vlot kan uitgevoerd worden door alle medewerkers van je organisatie. Je werkt daarom best nu al aan je eerstvolgende jaarplan voor 2022 en kan nu al voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat het opstellen van je werkingsverslag in een wip gebeurd is. Om te vermijden dat iedereen altijd heel jullie beleidsnota moet doorpluizen is het ook aan te raden om verschillende project- en medewerkersfiches op te stellen. Zo weet elke medewerker perfect aan welke doelstelling, acties en indicatoren hij of zij moet werken. Je stakeholders horen ook graag welke keuzes er gemaakt zijn. Ook voor hun vertaal je jouw beleidsnota en verspreid je de boodschap op hun maat. Zo is iedereen mee met jullie nieuwe toekomstplannen.

In deze vorming zullen we dus aandacht besteden aan volgende zaken:

 • Hoe implementeer je al je nieuwe doelstellingen en maak je ze werkbaar?
 • Hoe communiceer je over je beleidsnota, zowel intern als extern?

Programma

9u30-9u45: Opstart + kennismaking

9u45-10u45: Jouw beleidsnota staat vol nieuwe doelstellingen. Hoe implementeer je al deze doelstellingen in je organisatie en maak je ze werkbaar? Tijdens deze blok staan we stil bij project- en medewerkersfiches en jaarplannen. Daarnaast blikken we vooruit op de werkingsverslagen en de voortgangsreportage die jullie jaarlijks moeten indienen. We tonen enkele goede werkwijzes om dit alles bij te houden en op te volgen. We illustreren alle tips aan de hand van goede voorbeelden en zorgen voor voldoende uitwisseling. 

10u45-11u: PAUZE

11u-12u: Hoe communiceer je over je beleidsnota? Zowel intern als extern? Ontwikkel je extra instrumenten om je beleidsnota tot bij je vrijwilligers en collega's te krijgen? En hoe maken jullie je vooruitgang zichtbaar voor interne en externe stekholders? We tonen enkele goede voorbeelden en wisselen uit. 

12u-12u30: Ruimte voor algemene vragen + afronden

12u30: Einde

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • Online via Zoom
€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)
 • 27 APRIL 2021 | 09:30-12:30