[anysurfer.logo]

Studiebezoek Nederland: Jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp - #KrachtvanKruispunten

Studiebezoek Nederland: Jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp - #KrachtvanKruispunten

jeugdwerkondersteuning   |  17 - 19 JUNI 2019
Studiebezoek Amsterdam

Hoe wordt jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp op lokaal niveau in Nederland georganiseerd? Hoe werkt het jeugdwerk er samen met andere lokale partners? Recht op vrije tijd voor jongeren in de jeugdhulp, hoe zit dat in Nederland? Welke praktijken kunnen ons inspireren?

Ontdek het samen met 15 andere Vlaamse jeugd(welzijns)werkers, jeugdambtenaren en beleidsmakers van maandag 17 juni t.e.m. 19 juni ’19! 

Context

Dit studiebezoek is een samenwerking tussen Bataljong, JINT, De Ambrassade en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), resp. het Vlaamse en Nederlandse Nationale Agentschap voor Erasmus+ Youth in Action.
De samenwerking kadert in:

 • Europe Goes Local: Supporting Youth Work at Municipal Level’, een lange termijn Europees strategisch partnerschap binnen Erasmus+ Youth in Action dat bij wil dragen aan kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk. JINT coördineert dit partnerschap in Europa. Het NJI is één van de bijna 25 Europese partners.
 • ‘Maak Tijd Vrij: een proefproject over jeugdhulp en jeugdwerk’ dat wij trekken. Jongeren komen in aanraking met jeugdhulp en/of verblijven in een voorziening/instelling, net om hen te beschermen. Maar zo worden ze vaak gehinderd in een ‘normaal’ leven. Net deze jongeren kunnen gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Van plezier en ontspanning, over het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties naar het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen of uitbouwen van een sociaal netwerk. 

Programma

In het driedaagse programma zoomen we in op:

 • Introductie in het jeugdwerk in Nederland om de Nederlandse context te begrijpen op het vlak van jeugdwerk en vrije tijd, zelfontwikkeling van jongeren, multi-methodisch werken, …

 • Deelname aan de ‘Dag van het Jongerenwerk’ in Amsterdam op 18 juni met als centraal thema hoe het jongerenwerk te versterken en te verbeteren voor de toekomst. Het programma is nog in de maak, maar vast staat dat volgende vragen mee beantwoord zullen worden: hoe zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen als jongerenwerker en blijft aansluiten bij vragen waar jongeren mee rond lopen? Hoe maak je de resultaten van je werk zichtbaar voor partners als de gemeente? En hoe neem je de rechten van jongeren mee in beleid en uitvoering van het jongerenwerk?

 • Hoe werken lokale besturen en lokale jongerenorganisaties in de praktijk? Hoe werken ze samen met andere lokale partners, met speciale aandacht voor het kruispunt jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp? We bezoeken 2 verschillende lokale contexten:
      • Jongerenorganisatie in Amsterdam Nieuw-West 
      • Gemeente Uden: toelichting door het lokale bestuur over de opdracht en plek van het jongerenwerk, ook ten opzichte van de andere actoren (waaronder jeugdhulp, jeugdzorg, onderwijs, politie) & bezoek aan het lokale jongerenwerk
 • Reflectie: wat neem je terug mee naar je organisatie en/of het ‘Maak tijd Vrij’ project?


Opmerking: het programma is onder voorbehoud en er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 

Interesse? 

Stel je kandidaat ten laatste op 5 mei via de SALTO training calendar.
Tegen 9 mei hoor je van ons of je mee kan.