[anysurfer.logo]

Open werkgroep kadervorming (jan 2019)

Open werkgroep kadervorming (jan 2019)

jeugdwerkondersteuning   |  31 JANUARI 2019 | 09:30-12:30

Tijdens de open werkgroep kadervorming bereiden we samen de werkgroep kadervorming van het departement voor.

De aanleiding:

Op 10 december 2018 stelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een onderzoek over de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Sinds oktober 2015 zijn die trajecten immers grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De voorbije drie jaar deed Hogeschool VIVES, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen:

 • Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht?
 • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen?
 • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven?
 • Het departement Cultuur, Jeugd, Media liet de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de nieuwe regelgeving rond kadervorming.
Vanaf januari 2019 start het departement een werkgroep kadervorming op. De werkgroep analyseert de aanbevelingen, stelt een timing en actieplan op m.b.t. optimalisatie van de regelgeving kadervorming. Indien een wijziging van de regelgeving nodig is dan werkt de werkgroep mee aan een voorstel tot wijziging. Maar omdat er maar zes vertegenwoordigers uit het jeugdwerk in deze werkgroep zullen zetelen, organiseert De Ambrassade de Open werkgroep kadervorming. Deze werkgroep, waar iedereen welkom is, voorziet input voor de werkgroep kadervorming van het departement.

De werkgroep gaat steeds vooraf aan de collegagroep vorming en gaat ook steeds op dezelfde locatie door omdat beide evenementen mogelijks interessant zijn voor dezelfde mensen.

Tijdens het werkjaar 2018-2019 gaat de open werkgroep kadervormingsbeleid door op drie verschillende data:

 • 31 januari 2019
 • 26 maart 2019
 • 6 juni 2019 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning