[anysurfer.logo]

Open denkmoment lokaal, Vlaams, internationaal jeugd- en kinderrechtenbeleid 2021-2025

Open denkmoment lokaal, Vlaams, internationaal jeugd- en kinderrechtenbeleid 2021-2025

jeugdwerkondersteuning   |  16 OKTOBER 2019 | 13:00-16:00
Tijdslijn beleidsnota

Aansluitend op de Commissie Jeugdwerk van 16 oktober organiseert De Ambrassade, samen met Bataljong, Jint, Keki en de Kinderrechtencoalitie, een open denkmoment rond de uitdagingen voor lokaal, Vlaams, internationaal jeugd- en kinderrechtenbeleid in 2021-2025.

Als Bovenbouwers Jeugd zijn wij druk bezig met onze beleidsnota’s voor 2021-2025. Belangrijk om de stem van het jeugdwerk vroeg genoeg in het proces goed te beluisteren. 

 Programma: 

 • Broodjeslunch met inhoudelijke prikkels
 • Kansen en bedreigingen op vlak van lokaal jeugd(werk)beleid (ism Bataljong)
 • Internationaal jeugd(werk)beleid (ism Jint)
 • Kinderrechtenbeleid (ism Keki en Kinderrechtencoalitie) en Vlaams jeugd(werk)beleid 
 • Beleidsuitdagingen formuleren 
 • Korte voorstelling van de bovenbouwactoren 
 • Wie neemt welke uitdagingen ter harte? 
 • Uitwerken van beleidsopties, suggesties en scenario’s voor de bovenbouwactoren.
Volgende inhoudelijke vragen komen zeker aan bod: 

 • Welke kansen en bedreigingen mbt lokaal-, Vlaams- en internationaal jeugd(werk)beleid en kinderrechtenbeleid formuleer jij? 
 • Welke beleidsuitdagingen formuleer jij voor de respectievelijke bovenbouwactoren? 
 • Welke scenario’s tekent het jeugdwerk om als bovenbouw richting 2025 sterker samen te werken en antwoord te beiden op de geformuleerde uitdagingen?
Doelgroep: 

 • Beleidsmedewerkers en coördinatoren in het jeugdwerk