[anysurfer.logo]

Netwerkmoment coördinatoren: Dienend Leidinggeven

Netwerkmoment coördinatoren: Dienend Leidinggeven

coördinatoren   |  21 SEPTEMBER 2018 | 12:30-16:00
netwerkmoment coördinatoren

Twee keer per jaar brengen De Ambrassade en Sociare coördinatoren van alle erkende en/of gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties samen om kennis te maken, elkaars werking beter te leren kennen en ons inhoudelijk te verdiepen in een relevant thema. 

Deze editie kiezen we voor het thema dienend leidinggeven.

“Zou ik je straks even kunnen spreken? Onder vier ogen?” De kans is groot dat je deze vraag als coördinator of leidinggevende wel eens krijgt voorgeschoteld. En dat daarbij je interne alarmbellen automatisch afgaan. Want wat als die medewerker die jou wilt spreken straks zijn ontslag aankondigt?

Die vrees is alvast niet geheel onterecht: onderzoek door het HIVA in opdracht van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media wijst uit dat de socioculturele sector een stevige uitstroom kent. In 2013 lag die op 21%, vergeleken met het Vlaams gemiddelde van 14%. In het jeugdwerk is dat zeker niet anders: meer dan andere deelsectoren gaan we dikwijls in zee met -25-jarigen, een leeftijdscategorie die vaak nog volop op zoek is naar de richting die ze met hun carrière willen uitgaan.

Op dit netwerkmoment buigen we ons dan ook over de volgende vraag: hoe kan je je medewerkers langer aan je organisatie binden? Hoe kan jij als leidinggevende medewerkers ondersteunen en voldoende perspectief bieden om (langer) aan boord te blijven? En als ze dan toch andere professionele oorden opzoeken, hoe heb jij ze dan versterkt voor hun toekomstige loopbaan?

Voor dit thema nodigen we Roeland Broeckaert uit, auteur van het boek "Dienend Leidinggeven". Roeland heeft door zijn jarenlange ervaring een sterke voeling met thema's als authentiek leidinggeven, effectief samenwerken, voeren van formele gesprekken, coachen als uitdagen en ondersteunen van leren en communicatie. Daarnaast is hij gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, strategiebepaling, sociale innovatie en het opzetten van systemen van formele gesprekken.

Roeland is absoluut gefascineerd door de wederzijdse beïnvloedingen van mens en organisaties. "Want zoals mensen organisaties maken, maken organisaties mensen". Vanuit deze visie ondersteunt hij met passie leertrajecten, met als doel om de juiste voorwaarden te scheppen om mensen zoveel mogelijk te laten floreren en zo de organisatie te laten renderen. 

Programma

 • 12u30: Broodjeslunch
 • 13u15: Actua door De Ambrassade en Sociare
 • 14u00: Sessie Roeland Broeckaert, dienend leidinggeven.
 • 16u30: Einde en welkom op Ambras Terras 

Zin om je na de vorming verder te verdiepen in het onderwerp?

Je kan via de inschrijflink (rechts bovenaan deze pagina) Het boek “Dienend Leidinggeven” van Roeland Broeckaert voor een voordelig prijsje kopen. 
Het boek is geschreven vanuit de nood aan concrete handvatten om leiderschap in de praktijk waar te maken. Leidinggevenden die dagdagelijks met beide voeten in de praktijk staan, worstelen met heel concrete dillema’s: 

 • Wat verdient je aandacht, en wat niet?
 • Je wilt wel delegeren, maar je kunt sommige taken moeilijk loslaten...
 • Je ziet de verschillen tussen je medewerkers, maar je wilt ook iedereen gelijk behandelen.
 • Hoe ga je om met de spanning tussen korte en de lange termijn?
 • Wanneer neem je de rol op van leider, manager of coach?
 • Hoe kan je zacht zijn in de relatie en hard voor de resultaten? 
Dienend Leidinggeven hanteert het ‘ABC-raamwerk van medewerkersbehoeften’ (Pink, 2013). Daarin wordt gesteld dat medewerkers drie elementaire behoeften hebben om drive in hun job te ervaren: Autonomie, Binding en Competentie.

De methode maakt de verbinding tussen de behoeften van de medewerker en de resultaten van de organisatie. De grote aanname van dit boek is dat resultaten volgen als er wordt ingezet op het creëren van drive bij de medewerker. Dit werkboek neemt medewerkers mee in een integraal verhaal rond leidinggeven rond de drie rollen manager-leider-coach.

Het boek “Dienend leidinggeven” is in de boekhandel te koop voor € 25. Voor dit netwerkmoment kan je het kopen aan € 20.  

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid