[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvanDiversiteit

Masterclass #KrachtvanDiversiteit

jeugdwerkondersteuning   |  17 JANUARI 2019 | 10:00-16:30
Masterclass #KrachtvanDiversiteit

Op het congres #Jeugdwerkwerkt stelden we de agenda voor de toekomst voor. Een agenda die we samen met het hele jeugdwerk samenstelden. Een onderdeel van die agenda zijn de 5 uitdagingen waarop het jeugdwerk moet inzetten om relevant te blijven in de samenleving van de toekomst. Eén van die uitdagingen is diversiteit in het jeugdwerk. Maar hoe zet je dan in op zo een complex thema? En hoe pak je dat goed aan?

Om je op weg te helpen organiseren we een Masterclass #KrachtvanDiversiteit. We focussen op je eigen organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je een sterk diversiteitsbeleid uitzet in je eigen werking, dat gedragen is door al je collega's en je vrijwilligers? Hoe begin je aan zo een beleid? En hoe krijg je dat helemaal ingebed in je organisatie? Dat zijn vragen die we proberen te beantwoorden tijdens de masterclass. Zodat je nadien vol inspiratie, maar ook vol goesting en praktische kennis aan de slag kan binnen jouw eigen organisatie.

Interculturaliteit - 2 strategieën: geïntegreerd diversiteitsbeleid of een diversiteitsbeleid?

De levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien is constant in verandering. Bovenop de toegenomen complexiteit van onze samenleving leidt superdiversiteit op termijn ook tot een verandering in de (macht)verhouding. Verschillende stemmen willen meer participatie en dit tot in de hoogste rangen van het jeugdwerk. En we willen als jeugdwerk ook meer diverse stemmen rond de tafel krijgen. 

Interculturalisatie

Interculturalisatie is een proces waarin organisaties op zoek gaan naar manieren om verbinding te leggen met andere culturen en gewoontes. Idealiter vertrekt een interculturaliseringsproces vanuit het gelijkwaardigheidsgegeven voor de eigenheid, de waarde en de kracht van elke cultuur. Dit wilt zeker niet zeggen dat je je organisatiecultuur moet loslaten. Maar, eerder een verhaal moet schrijven waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. Een verhaal schrijven op maat van de superdiverse samenleving. 

Van de ‘niche naar de kern’ – volwaardig participeren

Deze masterclass #KrachtvanDiversiteit vertrekt vanuit de theorie in de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. De theorie heeft het over ‘van de niche naar de kern’ en ‘van welkom zijn’ naar ‘volwaardige participatie’.

We merken dat heel wat organisatie verdere stappen willen zetten en zo meer kansen willen creëren binnen hun eigen structuren, zodat de participatie (de stem) van kansengroepen vergroot binnen hun organisaties.

De visienota formuleert volgende (beleid)aanbeveling:

“Een eerste uitdaging voor jeugdwerkorganisaties zit in de evolutie naar een geïntegreerd diversiteitsbeleid. Organisaties moeten deze uitdagingen intern aangaan, maar ze kunnen ook leren uit de uitwisseling met anderen. Het bestaande ondersteuning aanbond rond diversiteit wordt vanuit deze nieuwe visie gereviseerd, aangescherpt en waar nodig aangevuld." (bron: visienota: diversiteit in/en het jeugdwerk).

Wat kunnen organisaties dan doen om bovenstaande kritieken te beantwoorden? Zonder te blijven steken in mooie intenties op papier. Maak je best werk van en geïntegreerd diversiteitsbeleid of ontwikkel je best een specifieke diversiteitsbeleid?

Tijdens deze editie van het masterclass gaan we opzoek naar welke formule het best past voor jouw organisatie

Programma

10u - 10u45: korte uiteenzettingen

 • Sabrine Ingabire (°1995) is geboren in Rwanda en naar België gevlucht toen ze vier was. Ze groeide op tussen Brussel en Vlaanderen. Sabrine schrijft al heel haar leven: ze schreef een boek op haar veertiende en leverde in 2018 een bijdrage aan de bloemlezing Zwart (Atlas Contact). Ze is columniste, freelance journaliste, mensenrechtenactiviste en public speaker: ze behandelt thema’s als (on)recht, maatschappelijke problematieken en (zelf)liefde. Sabrine studeert rechten in Brussel en is jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad. Ze schrijft in eigen naam.

  Sabrine komt met ons reflecteren rond machtsverhoudingen, bondgenootschap en waarom je meer diversiteit rond de tafel moet krijgen. 

 • Het Minderhedenforum geeft de etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en mensen met een migratieachtergrond een stem. Als netwerkspeler brengt het Minderhedenforum zijn leden samen en construeert gezamenlijk een brug naar overheid en externe spelers. Hiermee wil het Minderhedenforum beleidsmakers op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een open, democratische en solidaire samenleving.

  Landry Mawungu, directeur van het minderhedenforum, neemt ons mee in de maatschappelijk vraag rond interculturalisatie, het aanbod en de opdracht van het minderhedenforum hierin.

10u45 - 11u: pauze 
11u - 12u30: Panel gesprek

We sluiten de voormiddag af met een panelgesprek waarin we in gesprek gaan rond de thema’s uit de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk: ‘van de niche naar de kern’ of ‘van welkom zijn tot volwaardig participeren.

panelleden: 

 • Ikrame Kastit (Uit de Marge/CMGJ)
 • Sabrine Igabire (Schrijfster/adviseur Vlaamse Jeugdraad)
 • Youssef Kobo (Oprichter 'A Seat at the Table')
 • Stefaan Vandelacluze (Directeur Mooss vzw)

12u30 - 13u30: lunch 
13u30 - 16u30: 3 workshops

In de namiddag krijgen we handvatten en tools aangereikt door organisaties die dag in dag uit rond organisatiebeleid werken.
Bij het inschrijven moet je kiezen tussen één van deze drie workshops. Denk dus hier al even na welke jouw voorkeur heeft. 

 1. (Diversiteit)beleid - Hoe maak je concreet werk van een diversiteitsbeleid in je organisaties? Wanneer je kiest als organisatie om te werken rond diversiteit, dan wordt het een organisatiekeuze. Deze keuze zal gevolgen hebben voor het personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, de samenstelling van je bestuurders, enz. Tijdens deze workshop gaan we na hoe je dit best aanpakt. We overlopen een stappenplan dat je begeleidt naar een concreet diversiteitsbeleid. En we bekijken voorbeelden uit andere sectoren.

 2. Veranderingsprocessen - Jij begrijpt de nood aan een diversiteitsbeleid, nu de rest van je organisatie nog! Hoe zorg je ervoor dat jullie niet vastlopen op deze verandering? Hoe creëer je een draagvlak? Tijdens deze workshop krijg je concrete handvatten aangereikt om een geslaagd veranderingsproces binnen jouw organisatie te lopen. De workshop zoomt in op ratio, emotie en gedrag. Drie sleutelelementen voor een succesvolle verandering binnen organisaties.
  De workshops wordt gegeven door hans Lamberts van Streetwize.

 3. Laat je inspireren! Deze sessie wordt opgedeeld in 2 delen. Deelnemers worden na het volgen van het eerste deel  toegeleid naar de tweede sessie.

    • Deel 1: Minderhedenforum – sCan&Do is een meerjarig traject op maat van kunst- en cultuurorganisaties, waarbij aan de hand van grondige analyse, individuele begeleiding, teamsessies e.a. wordt gewerkt aan het duurzaam interculturalisatie van de organisatie.
     De workshop wordt gegeven door Mathieu Charles van het minderhedenforum.
    • Deel 2: Uit de Marge – FUSION TEAM 
     De naam "FUSION TEAMS” verwijst naar het idee van complementariteit binnen teams en de overtuiging dat diversiteit een organisatie sterker maakt. De ‘U’ is als in ‘you’ en verwijst naar de werknemer als individu, naar teams van individuen, met elk hun eigenheid waarvan het samenspel ‘diversiteit’ heet.  

Doelgroep

 • Directeur, coördinatoren, diversiteitsmedewerker
 • Andere geïnteresseerde (leidinggevende) van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen  


Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018. Bovendien kadert dit aanbod in het Masterplan diversiteit van minister van Jeugd Sven Gatz.  

 • Muntpunt, Munt, Brussel, België

€30 (sociaal tarief)

€50 (standaardtarief)

€75 (solidariteitstarief)

 • 17 JANUARI 2019 | 10:00-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws