[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvandeStem

Masterclass #KrachtvandeStem

jeugdwerkondersteuning   |  21 FEBRUARI 2019 | 09:30-16:30

#Jeugdwerkwerkt aan de toekomst 

Op het congres #Jeugdwerkwerkt presenteerde we het DNA van de jeugdwerker en stelde dat #Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerkers mee vorm geven aan de samenleving. Een van de uitdagingen nu en in de toekomst van het jeugdwerk is dan ook om volop in te zetten op de kracht van de stem van kinderen en jongeren. Als deel van het middenveld herkennen we met het jeugdwerk dat ook wij een politiserende rol moeten innemen en actief de motor van verandering kunnen zijn. 

Met deze masterclass nemen we een volgende stap om antwoorden te formuleren hoe we als jeugdwerker en als jeugdwerk de samenleving veranderen. Deze masterclass is geen éénrichtingsverkeer waarbij we enkel experten en theorie aan bod laten komen. In tegendeel, we zullen samen een kader creëren om deze uitdaging verder uit te ontwikkelen en willen jouw jeugdwerkstem daarin horen! Verwacht je daarom aan een masterclass vol reflectie, oefening en uitwisseling. 

Het opzet is dan ook om na de masterclass een lerend netwerk op te starten waarin we blijvend kunnen werken aan de politiserende rol van het jeugdwerk. Zo zorgen we ervoor dat de stem van kinderen en jongeren als gelijke gehoord wordt én aux serieus wordt genomen in onze samenleving. 

Programma 

 • 9u30: Inleiding (Timmy Boutsen - De Ambrassade)

De kracht van de stem van kinderen en jongeren als uitdaging, een stand van zake.

De kracht van de stem van kinderen en jongeren is één van de uitdagingen op de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. We geven een stand van zaken over politisering in, van en door het jeugdwerk, schetsen het kader en lichten enkele begrippen rond politiserend werken toe.

 • 10u15: Lerend Netwerk (Emilie Van Daele - Socius)
  Lessen geleerd uit het lerend netwerk van Socius.

Socius organiseerde al meerdere malen een lerend netwerk over politisering voor het sociaal-cultureel volwassenwerk. Ze creëerde hierin samen een kader over politisering. Emilie komt dit kader toelichten en geeft ons de geleerde lessen van het netwerk mee, want ook wij willen na deze masterclass verder werken aan onze politiserende rol in een lerend netwerk.

 • 10u45: Reflectie, deel 1 (Timmy Boutsen - De Ambrassade)
  Werken met de kracht van de stem van kinderen en jongeren gaat niet altijd over de juiste methodiek vinden, maar net ook om te zoeken naar de juiste houding en visie

Hoe werkt jouw organisatie met de stem van kinderen en jongeren? Hoe geeft jouw organisatie vorm aan de politiserende rol? Wat is de link met de missie, de doelstellingen en de geschiedenis van jouw organisatie? Welke rol neem je op binnen de organisatie, welke rol nemen we op als sector? We geven voor de pauze enkel reflectieopdrachten mee om de politiserende rol van jouw organisatie en het jeugdwerk in kaart te brengen.een stem zonder een mening? 

 • 11u30: Reflectie, deel 2 
  Wat zijn de voorwaarden om politiserend te werken in en door het jeugdwerk?

We wisselen in kleine groep uit over de reflectievragen en koppelen terug in plenum. We vormen zo samen een eerste aanzet tot een eigen kader rond politiserend werken in en door het jeugdwerk.

 • 12u30: Middagpauze  

 • 13u15: Discussie (Mariame Keita - participatiemedewerker onderwijs en diversiteit Vlaamse Jeugdraad)
  Geen stem zonder een (eigen) mening? 

  Wat denken jij er eigenlijk zelf van? We schotelen een actueel thema voor en starten de discussie! We doen dit samen met Mariame en enkele (participatieve) methodieken om een debat op gang te trekken.

 • 14u: Keuzesessie (verlopen parallel onder voorbehoud van voldoende aantal deelnemers)

Keuze 1: I have a dream!
Globelink organiseert droomtrajecten op maat voor jongeren. Hiermee inspireren, ondersteunen en begeleiden ze jongeren in de uitwerking van hun droom tot concrete uit te voeren actie. Mathijs van Globelink doet een verkorte dromenvangersessie met ons. 

Keuze 2: Practice what you preach!
Hoe voer je het debat over maatschappelijke thema's met de eigen medewerkers en collega's? Hoe organiseer je dat? En welk effect heeft dit op de politiserende rol van de organisatie? We vragen aan één of meerdere coördinatoren om de interne debatcultuur van hun organisatie toe te lichten. Ben jij zo een coördinator of zijn jullie zo een organisatie? Laat het dan weten aan Timmy Boutsen en zetten we jou bij deze sessie. 

 • 16u: Einde van de dag 
  Opstart lerend netwerk?
We evalueren samen deze eerste masterclass: Welke nood is er om een lerend netwerk op te starten over het werken met de stem van kinderen en jongeren in en door het jeugdwerk? Welke vragen zijn onbeantwoord gebleven en kunnen we vastpakken op een lerend netwerk?

Doelgroep 

Ervaren jeugdwerkers en coördinatoren die binnen de organisatie bezig zijn 

 • met de stem van kinderen en jongeren, 
 • maatschappelijk engagement of acties van de organisatie, 
 • beleids- of samenlevingsbeïnvloedende (participatieve) processen 

Inspiratie 

Ter voorbereiding van deze masterclass zochten we naar enkele jeugdverenigingen die sterk werken met de stem van kinderen en jongeren.  Op de vooravond van hun eindejaarsconferentie, interviewde we Globelink. Ook Bazz die meetingpoints organiseren krijgen nog een bezoek van ons. En als afsluiter gaan we ook praten met enkele politieke jongerenbewegingen

Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018.  

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • Muntpunt, Munt, Brussel, België

€ 30 (sociaal tarief)

€ 50 (standaardtarief)

€ 75 (solidariteitstarief)

 • 21 FEBRUARI 2019 | 09:30-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws