[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvandeStem

Masterclass #KrachtvandeStem

jeugdwerkondersteuning   |  21 FEBRUARI 2019 | 09:30-16:30

#Jeugdwerkwerkt aan de toekomst 

Deze masterclass neemt je als ervaren jeugdwerker mee in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van politisering in het jeugdwerk. Het jeugdwerk is al sinds jaar en dag een kracht die mee de samenleving vormgeeft en de stem van jongeren hierin versterkt. De laatste jaren lijken we die rol wat uit het oog verloren. Met deze masterclass herpolitiseren we het jeugdwerk.

Onze samenleving verandert, door fundamentele uitdagingen waarmee ze moet omgaan. Crisissen in de economie, in het klimaat, de welvaartmaatschappij, in samenleven, ... herstructureren onze maatschappij. Het jeugdwerk voélt dit. Indien we ook een rol willen spelen in het bouwen aan de samenleving van morgen, moeten we kinderen en jongeren actief de motor laten zijn in maatschappelijke verandering. Welke opdracht kan het jeugdwerk hebben in het middenveld tussen overheid, burgers en markt?

Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018.  

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning