[anysurfer.logo]

Masterclass #KrachtvandeStem

Masterclass #KrachtvandeStem

jeugdwerkondersteuning   |  21 FEBRUARI 2019 | 09:30-12:30

#Jeugdwerkwerkt aan de toekomst 

Op het congres #Jeugdwerkwerkt presenteerde we het DNA van de jeugdwerker en stelde dat #Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerkers mee vorm geven aan de samenleving. Een van de uitdagingen nu en in de toekomst van het jeugdwerk is dan ook om volop in te zetten op de kracht van de stem van kinderen en jongeren. Als deel van het middenveld herkennen we met het jeugdwerk dat ook wij een politiserende rol moeten innemen en actief de motor van verandering kunnen zijn. 

Met deze masterclass nemen we een volgende stap om antwoorden te formuleren hoe we als jeugdwerker en als jeugdwerk de samenleving veranderen. Deze masterclass is geen éénrichtingsverkeer waarbij we enkel experten en theorie aan bod laten komen. In tegendeel, we zullen samen een kader creëren om deze uitdaging verder uit te ontwikkelen en willen jouw jeugdwerkstem daarin horen! Verwacht je daarom aan een masterclass vol reflectie, oefening en uitwisseling. 

Het opzet is dan ook om na de masterclass een lerend netwerk op te starten waarin we blijvend kunnen werken aan de politiserende rol van het jeugdwerk. Zo zorgen we ervoor dat de stem van kinderen en jongeren als gelijke gehoord wordt én aux serieus wordt genomen in onze samenleving. 

Programma 

 • 9u30: Inleiding (Timmy Boutsen - De Ambrassade)

De kracht van de stem van kinderen en jongeren als uitdaging, een stand van zake.

De kracht van de stem van kinderen en jongeren is één van de uitdagingen op de agenda voor de toekomst van het jeugdwerk. We geven een stand van zaken over politisering in, van en door het jeugdwerk, schetsen het kader en lichten enkele begrippen rond politiserend werken toe.

 • 10u15: Lerend Netwerk (Emilie Van Daele - Socius)
  Lessen geleerd uit het lerend netwerk van Socius.

Socius organiseerde al meerdere malen een lerend netwerk over politisering voor het sociaal-cultureel volwassenwerk. Ze creëerde hierin samen een kader over politisering. Emilie komt dit kader toelichten en geeft ons de geleerde lessen van het netwerk mee, want ook wij willen na deze masterclass verder werken aan onze politiserende rol in een lerend netwerk.

Pauze

 • 11u00: Reflectie & Uitwisseling (iedereen)
  Werken met de kracht van de stem van kinderen en jongeren gaat niet altijd over de juiste methodiek vinden, maar net ook om te zoeken naar de juiste houding en visie en dit ook kunnen verankeren in jouw (de missie van) organisatie en organisatiecultuur.

Hoe werkt jouw organisatie met de stem van kinderen en jongeren? Hoe geeft jouw organisatie vorm aan de politiserende rol? Wat is de link met de missie, de doelstellingen en de geschiedenis van jouw organisatie? Welke rol neem je op binnen de organisatie, welke rol nemen we op als sector?  

 • 12u00: Opzet lerend netwerk (iedereen)
  Wat zijn onze leernoden om onze expertise over politiserend werken verder uit te bouwen? 

We sluiten af door samen na te denken of en hoe we een lerend netwerk kunnen opzetten. Wat zijn de leernoden van jullie? We programmeren samen de agenda een volgend leermoment. 


Doelgroep 

Ervaren jeugdwerkers en coördinatoren (van Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen) die binnen de organisatie bezig zijn 

 • met de stem van kinderen en jongeren, 
 • maatschappelijk engagement of acties van de organisatie, 
 • beleids- of samenlevingsbeïnvloedende (participatieve) processen 

Inspiratie 

Ter voorbereiding van deze masterclass zochten we naar enkele jeugdverenigingen die sterk werken met de stem van kinderen en jongeren.  Op de vooravond van hun eindejaarsconferentie, interviewde we Globelink. Ook Bazz die meetingpoints organiseren krijgen nog een bezoek van ons. En als afsluiter gaan we ook praten met enkele politieke jongerenbewegingen

Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018.  

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief)

€ 30 (standaardtarief)

€ 50 (solidariteitstarief)

 • 21 FEBRUARI 2019 | 09:30-12:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws