[anysurfer.logo]

Masterclass Jeugdhulp en Jeugdwerk #KrachtvanKruispunten

Masterclass Jeugdhulp en Jeugdwerk #KrachtvanKruispunten

jeugdwerkondersteuning   |  13 MAART 2019 | 09:00-16:30

De allereerste Masterclass #KrachtvanKruispunten gaat over het kruispunt van (of de verbinding tussen) jeugdhulp en jeugdwerk. Wil je zelf (verder) aan de slag met jongeren die in voorziening verblijven of ervaring hebben met jeugdhulp? Wil je de jeugdhulpsector leren kennen?

Jongeren die in aanraking komen met jeugdhulpverlening, zijn minder “vrij” in hun vrije tijd. Net deze jongeren, met vaak een zware rugzak, hebben nood aan leuke, passende en uitdagende vrijetijdsmogelijkheden. Meer nog, ze hebben er recht op! Van plezier en ontspanning, over het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties naar het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen of uitbouwen van een sociaal netwerk. Maar hun deelname aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten is beperkt. Er is zelden een structurele samenwerking met jeugd(werk)organisaties.

programma:

 • 9u: Onthaal
 • 9u30: Inleiding over kruispuntenwerken
 • 9u45: Korte toelichting over het project Maak Tijd Vrij 
 • 10u: De wereld van jeugdhulp - Eddy Van den Hove van het Vlaams Welzijnsverbond
  We duiken onder in de wereld van de jeugdhulp: Hoe zit deze wereld in elkaar? Wat zijn actuele uitdagingen in de sector? Waar liggen er opportuniteiten om samen te werken?
 • 11u: pauze
 • 11u15: Bespreking over de structurele samenwerking van Artforum met De Wissel en andere voorzieningen. Door Maarten Luyten en Sieg Pauwels.
  Hoe kijken jeugdhulporganisaties en jeugdhulpwerkers naar ons als jeugdwerk(ers)? En omgekeerd? Hoe hebben zij deze samenwerking aangepakt en wat hebben ze daaruit geleerd?
 • 12u: Lunch
 • 13u: Interactieve ontdekking
  Ontdek en exploreer tal praktijken en mogelijkheden, met het potentieel om er zelf iets mee te doen. Maak kennis met volgende praktijken: • NATURE >> Mee op kamp • AjKO>> Een instuif- of jeugdhuiswerking en overleg met voorzieningen rond aanbod vrije tijd • Lejo >> Instuifwerking en systematisch overleg met voorzieningen • Don Bosco>> Speelplein Raccoon, samenwerking met voorzieningen en jeugdhuiswerking de Takel in Oostende • Tumult>> Mee op kamp, reis, cursus & als animator • Link in de Kabel >> Het project Digitale Brug • Toerisme Vlaanderen >> Het project iedereen verdient vakantie 
 • 14u15: Pauze
 • 14u30: Cachet Safari
  We laten jongeren ons meenemen door Brussel in hun ervaring met jeugdhulp: Hoe kijken jongeren met een jeugdhulpervaring het jeugdwerk? Waar hebben de jongeren met een jeugdhulpervaring nood aan als het gaat over vrijetijdsbeleving? Op locatie: wandeling door Brussel
 • 16u30: Einde   
Interesse in dit thema?
 • Werk je bij een stad of gemeente? Hou zeker het programma van de VVJ-tweedaagse in de gaten

Om de agenda van de toekomst stevig ingang te doen vinden, organiseert De Ambrassade vanaf werkjaar 2018-2019 een verdiepend aanbod onder de noemer Traject #Jeugdwerkwerkt aan de toekomst. Met dit verdiepende aanbod sterken we jeugdwerkers in hun missie om maatschappelijk te innoveren rond de thema’s die aan bod kwamen in Congres #Jeugdwerkwerkt van 12 juni 2018.  

 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€30 (sociaal tarief)

€50 (standaardtarief)

€75 (solidariteitstarief)

 • 13 MAART 2019 | 09:00-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws