[anysurfer.logo]

Leernetwerk diversiteit: sociale uitsluiting

Leernetwerk diversiteit: sociale uitsluiting sept

jeugdwerkondersteuning   |  26 SEPTEMBER 2019 | 10:00-16:00
leernetwerk diversiteit mei 2019

Met dit leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit. Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Sociale uitsluiting: dak- en thuisloosheid bij jongeren

We focussen tijdens dit leernetwerk op dak- en thuisloosheid bij jongeren. We maken kennis met dit fenomeen en denken na hoe het jeugdwerk zijn steentje kan bijdragen.

Ondanks alle inspanningen toch stijgt al enkele jaren de groep kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. En dit wordt zichtbaarder in de samenleving. Organisaties waar mensen in armoede het woord nemen, vragen al een ruime tijd aandacht voor het stijgende aantal jongeren dat noodgedwongen een nacht moet doorbrengen op de zetel bij vrienden of familie. Een fenomeen dat zich al enkele jaren voordeed in de stedelijke gebieden maar nu blijkt uit recent onderzoek dat ook in meer landelijke gemeenten dit fenomeen toeneemt.

1/3 van de mensen die geen dak boven het hoofd heeft, is minderjarigen. Deze alarmerende cijfers kunnen ons als jeugdwerker niet ongeroerd laten. Vanuit de kracht van onze DNA willen we ons steentje bijdragen waar kan. Daarom zullen we met het leernetwerk diversiteit nadenken over hoe we dat kunnen doen, maar zullen we eerst genoeg inspiratie opdoen uit goede voorbeelden, en kennis vergaren over dak- en thuisloosheid bij jongeren. 

Programma

voormiddag

 • Keynote: toelichting kennisdossier over dak- en thuisloosheid bij kinderen én jongeren 
  Kinderrechtencommissariaat 
 • Netwerk tegen armoede: gebracht door Licorice Leroy + bijdragen ervaringsdeskundige
  Jong Gent in Actie/Betonne jeugd
 • Salongesprek: dakloosheid bij jongeren: wat kan het jeugdwerk hierin beteken
  Deelnemers gesprek: Caritas Vlaanderen, Sarah Lampen - Betonne Jeugd, jeugdopbouwwerk Uit De Marge en Leen Ackeart (Kinderenrechtencommissariaat)  

namiddag - keuzesessie (bij inschrijven moet je kiezen tussen één van deze sessies)

 • Oog voor Armoede – Uit De Marge & De Ambrassade
  Wil je een dialoog opzetten tussen jouw jeugdwerkorganisatie en armoedeorganisaties? Deze sessie helpt je de eerste stappen te zetten om in gesprek te gaan met armoedeorganisaties. 
 • Workshop jongerenarmoede – Netwerk tegen armoede
  De workshop leert je een gespreksmethodiek aan rond drempels die o.a. jongeren ervaren wanneer ze aan vrijetijdsbesteding willen doen. 
 • Denkoefening: wat heeft het jeugdwerk nodig om meer bruggen te kunnen slaan met voorzieningen, armoedeorganisaties, enz?
  ‘Maak tijd vrij’- Project De Ambrassade
 • De lokale aanpak van dak- en thuisloosheid en rol van jeugdwerk hierin - Caritas Vlaanderen

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen

Don          Pandzou
Don Pandzou
 • Beleidsmedewerker armoede en superdiversiteit