[anysurfer.logo]

Leernetwerk diversiteit in/en het jeugdwerk

Leernetwerk diversiteit in/en het jeugdwerk

diversiteit   |  16 OKTOBER 2018 | 10:00-16:00
leernetwerk diversiteit in/en het jeugdwerk

Met dit leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit. Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media. 

Aanpak 

De focus van het leernetwerk ligt vooral op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen we het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domein-overschrijdende samenwerkingen. 

Zou je graag weten hoe andere gelijkaardige collega’s in de sector en/of andere relevante sectoren jouw cases zouden aanpakken? Wil je ervaringen uitwisselen rond het thema diversiteit en samen met collega’s op zoek gaan naar oplossingen? Ben je op zoek naar een aantal kapstokken om echt werk te maken van diversiteit in én met jouw organisatie? Dan is dit leernetwerk diversiteit iets voor jou. 

We verdiepen ons iedere bijeenkomst in een specifiek thema met inspiratie zowel vanuit de theorie als de praktijk. 

Programma

Tijdens deze editie van het leernetwerk gaan we op zoek naar manieren om mensen met een beperking, ongeacht wat hun oorsprong is, optimaal zowel de mentale als de fysieke ruimte te geven om volwaardig te kunnen participeren aan het verenigingsleven.

Het jeugdwerk is ervan overtuigd dat alle kinderen en jongeren recht hebben op vrije tijd. Wat dan ook hun seksueel geaardheid, de sociale klassen waarin ze bevinden of de religieuze keuze die hebben. Ook kinderen met een beperking behoren tot de doelgroep. Kinderen met een beperking vinden meer en meer hun weg naar het jeugdwerk. En laten, vandaag meer dan ooit, hun stem gelden. 

Het leek ons daarom het ideale thema om het eerste leernetwerk van het werkjaar aan op te hangen. 

 • 10u - 10u45: korte uiteenzettingen

     • Unia staat in voor de opvolging van de antidiscriminatiewetgeving en behandelt meldingen van discriminatie.In die wet wordt het weigeren van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap als een vorm van discriminatie beschouwd. Unia legt uit wat we moeten begrijpen onder 'redelijke aanpassingen'. 
      Daarnaast is Unia ook bevoegd voor het opvolgen van de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in Vlaanderen (en België). Dit Verdrag bevat heel wat bepalingen over toegankelijkheid, met name wat betreft de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport.

     • Inter vzw Inter vzw zal uitleg geven over het belang van toegankelijkheid en welke rol jeugdwerking hierin kan spelen. Inter is een expertisecentrum dat vormingen over toegankelijkheid geeft, overheden adviseert en onderzoek doet naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen. 
 • 10u45 – 11u: pauze

 • 11u – 12u 30: Panel gesprek

  We sluiten de voormiddag af met een panelgesprek waarin het jeugdwerk in gesprek gaat met experten uit verschillende sectoren.

  Panelleden:
     • Beno Schraepen is onderzoeker voor de AP hogeschool. Hij deed onderzoek naar vrije tijd belevenis van mensen met een beperking
     • Nadia Hadad denkt na over de vragen en noden die ouders van kinderen met een beperking hebben. Wat als deze ouders een migratieachtergrond hebben? Kijken moslimouders vanuit hun geloofsovertuiging anders naar hun kinderen?
     • Jolien Minnen werkt bij Kazou. Kazou heeft heel wat expertise als het aankomt op aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. 
     • Konekt vzw (Anneleen Beels - vrijwilliger van Konekt en Stef Thienpont - inhoudelijk medewerker Konekt) . Konekt vzw wil de verschillende ‘rollen’ die mensen met een beperking kunnen opnemen in een organisatie versterken. Een rol zoals bijvoorbeeld in de leiding staan. Dit trachten ze te doen samen met spelers in het jeugdwerk zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Kazou, KSA en Hannibal vzw in het project ‘inclusieve animatorcursus’.
 • 12u30 – 13u30: lunch (met optie om inleefmoment slechtziend zijn te volgen – Inter)

 • 13u30 – 16u – 4 workshop 

  In de namiddag krijgen we handvatten en tools aangereikt door organisaties die dag in dag uit met de doelgroep werken.
     • Inter vzw
      Workshop communicatie en toegankelijkheid
      Een toegankelijk gebouw en een toegankelijke omgeving zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Het resultaat is een vlotte bereikbaarheid van het jeugdlokaal. Zowel te voet, met de fiets, met de auto als het openbaar vervoer. En bovendien creëert een toegankelijk gebouw een veilige plek voor kinderen en jongeren om te ravotten, zich uit te leven of gewoon om samen wat te "hangen". Zo kan iedereen op een comfortabele manier deelnemen aan de activiteiten en worden er voor vele kinderen en jongeren meer kansen gecreëerd. Ook dat is toegankelijkheid!

     • Jeugdwerk Voor Allen
      Workshop - Lokale netwerken opzetten
      Jeugdwerk Voor Allen ondersteunt in heel wat plaatsten in Vlaanderen lokale (jeugdwerk)netwerken waarin ze trachten om organisatie die rond inclusie werken te versteken in hun netwerk. In deze workshop nemen ze ons mee in hun wereld.

     • Nadia Hadad
      Workshop
      Hoe wordt er gekeken naar mensen beperking vanuit de religieuze kader, wat zijn de noden en behoeftes en hoe krijgen we deze groep dichter bij het verenigingsleven?

     • UNIA
      Denkoefening
      Hoe kunnen we het concept van de redelijke aanpassingen doortrekken naar andere doelgroepen (gendergelijkheid, etnische minderheden, kinderen en jongeren in armoede…)? 

Doelgroep 

 • Diversiteitsmedewerkers 
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen 

 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 30 (sociaal tarief)

€ 50 (standaardtarief)

€ 75 (solidariteitstarief)

 • 16 OKTOBER 2018 | 10:00-16:00

Gerelateerde artikelen