[anysurfer.logo]

Inspiratiedag WAT WAT

Inspiratiedag WAT WAT nov

jeugdinfo   |  12 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30

Twee keer per jaar leren we samen bij over het informeren van kinderen en jongeren. We stellen een programma samen op basis van de 7 WAT WAT-principes voor kwaliteitsvolle informatie:

 • OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk
 • CORRECT en VOLLEDIG – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden
 • EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt hun positie in de samenleving om zelf keuzes te maken
 • TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product staan er duidelijk in beschreven, de informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden
 • EFFECTIEF – heeft de beoogde impact op de doelgroep
 • PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product 
 • EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig  Elke inspiratiedag zoomen we in op een ander principe. We leren van andere labelpartners en externe sprekers.

Doelgroep

De inspiratiedagen WAT WAT worden op maat van WAT WAT labelpartners gemaakt, maar zijn zeker ook interessant voor andere partners van WAT WAT en communicatiemedewerkers uit het brede jeugdwerk. Allemaal welkom! 

Marian          Michielsen
Marian Michielsen
 • Jeugdinformatiemedewerker WAT WAT
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 12 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30