[anysurfer.logo]

Staat van de Vlaamse decreten "jeugd(werk)"

Staat van de Vlaamse decreten "jeugd(werk)"

jeugdwerkbeleid   |  28 SEPTEMBER 2021 | 09:30-12:30

In de beleidsbrief jeugd 2021 lazen we de ambitie van onze minister van jeugd, Benjamin Dalle, om de kracht van jeugdwerk verder uit te bouwen. Eén van de acties die hij hiervoor zal ondernemen is het stroomlijnen van alle decreten die onze jeugdsector regelen:

"In overleg met de sector wordt deze legislatuur werk gemaakt van een geïntegreerd jeugddecreet, met oog op mogelijk gelijktrekken van beleidsperiodes, globale stroomlijning en vereenvoudiging van bestaande regelgeving." 

Tijd dus om een "staat van onze decreten jeugd en jeugdwerk" te maken. We vormden daarom onze jaarlijkse inspiratiedag 'Verleden, heden en toekomst van Vlaams jeugd(werk)beleid' om tot een informatief moment, of ook wel: een deep dive. We presenteren hier hoe het gesteld is met onze huidige decreten Vlaams, bovenlokaal en lokaal, met hun bijhorende regelgeving en beleidsinstrumenten. We combineren meteen met inzichten uit het verleden en benoemen spanningsvelden uit het heden om onze blik op de toekomst te kunnen richten.

Het is een informatief en vormend moment, maar nog geen (formeel) inspraak of participatiemoment. We voorzien wel ruimte voor dialoog en vragen. Indien op dat moment er meer duidelijkheid is, zullen we je ook doorverwijzen naar de juiste (formele) inspraak- en participatiemomenten.  

Doelgroep

 • Dit informatiemoment is voor leden van: de beleidswerkgroep Vlaams, de beleidswerkgroep Boven(lokaal) en de reflectiegroep Vlaams, de reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en de reflectiegroep Boven(lokaal).
 • Ook andere leden van de Commissie Jeugdwerk of coördinatoren, beleidsmedewerkers in het jeugdwerk die deze materie boeiend vinden, zouden moeten kennen, of gewoon willen opfrissen zijn welkom.

Praktisch 

 • Dit informatiemoment zal zowel online als fysiek gegeven worden. Je kan er dus voor kiezen om online het webinar te volgen of ter plaatse op De Ambrassade het in-het-echt te volgen. 

Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
schrijf hier in
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 28 SEPTEMBER 2021 | 09:30-12:30