[anysurfer.logo]

Inspiratiedag verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid 2020

Inspiratiedag verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid 2020

jeugdwerkbeleid   |  8 OKTOBER 2020 | 09:30-12:30

We zijn ondertussen één jaar ver in de huidige Vlaamse beleidsperiode. Het begin van het werkjaar 2020-2021 brengt – als alles goed gaat – de invoering van het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) met zich mee, dat vijf transversale beleidsprioriteiten vastlegt voor kinderen en jongeren gedurende de komende vijf jaar. Dit JKP en het Vlaams decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid vormen samen dé belangrijkste beleidsinstrumenten voor het realiseren van een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen.

Maar welke impact hebben deze instrumenten nu op de dagelijkse werking van jeugdwerkorganisaties? Welke zijn er nog? Wat brengt de toekomst? En kunnen we dingen leren van onze aanverwante sectoren, zoals het socio-cultureel volwassenenwerk en de kunsten?

Tijdens deze inspiratiedag kom je alles te weten over de bestaande beleidsinstrumenten voor het Vlaams jeugdbeleid, de motivaties achter hun ontstaan en huidige vorm, en bekijken we hoe ze in de toekomst een versterkt jeugd(werk)beleid kunnen helpen realiseren. 

Online 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om deze inspiratiedag aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Doelgroep

Deze inspiratiedag is voor coördinatoren en beleidsmedewerkers jeugdwerk die deze materie boeiend vinden, zouden moeten kennen, of gewoon nog eens willen opfrissen. 

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad
schrijf hier in
 • Online

€ 20 (basistarief) - € 30 (basistarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 8 OKTOBER 2020 | 09:30-12:30