[anysurfer.logo]

Inspiratiedag - Verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid

Inspiratiedag - Verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid

jeugdwerkbeleid   |  7 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30

Uitstel was dan toch geen afstel: we hebben eindelijk een nieuwe minister van Jeugd, die nu ijverig zijn beleidsnota aan het schrijven is. Naast die beleidsnota worden er dit najaar ook een nieuwe reeks transversale beleidsprioriteiten vastgelegd voor de komende vijf jaar, via het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Samen met het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid vormen dit dé belangrijkste beleidsinstrumenten voor het realiseren van geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen.

Maar welke impact hebben deze instrumenten nu op de dagelijkse werking van jeugdwerkorganisaties? Welke zijn er nog? Wat brengt de toekomst? En kunnen we dingen leren van onze aanverwante sectoren, zoals het socio-cultureel volwassenenwerk en de kunsten?

In deze vorming kom je alles te weten over de bestaande beleidsinstrumenten voor het Vlaams jeugdbeleid, de motivaties achter hun ontstaan en huidige vorm, en bekijken we hoe ze in de toekomst een versterkt jeugd(werk)beleid kunnen helpen realiseren.

Doelgroep

 • Deze inspiratiedag is voor coördinatoren en beleidsmedewerkers jeugdwerk die deze materie boeiend vinden, zouden moeten kennen, of gewoon nog eens willen opfrissen.  

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad
schrijf hier in
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

 € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 7 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30