[anysurfer.logo]

Inspiratiedag verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid

Inspiratiedag verleden, heden en toekomst van het Vlaams jeugdbeleid

jeugdwerkbeleid   |  7 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30

Het najaar van 2019 brengt – als alles goed gaat - een nieuwe Vlaamse beleidsperiode met zich mee, met een kersverse minister van Jeugd en dito beleidsnota. Via het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) worden daar bovenop een nieuwe reeks transversale beleidsprioriteiten vastgelegd voor de komende vijf jaar. Samen met het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid vormen dit dé belangrijkste beleidsinstrumenten voor het realiseren van geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen.

Maar welke impact hebben deze instrumenten nu op de dagelijkse werking van jeugdwerkorganisaties? Welke zijn er nog? En wat brengt de toekomst? In deze vorming kom je alles te weten over de bestaande beleidsinstrumenten voor het Vlaams jeugdbeleid, de motivaties achter hun ontstaan en huidige vorm, en bekijken we hoe ze in de toekomst een versterkt jeugd(werk)beleid kunnen helpen realiseren.

Doelgroep

 • Deze inspiratiedag is voor coördinatoren en beleidsmedewerkers jeugdwerk.  

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

 € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 7 NOVEMBER 2019 | 09:30-12:30