[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur - wordt verplaatst

Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur - wordt verplaatst dec

jeugdwerkondersteuning   |  9 DECEMBER 2022 | 09:30-16:30
Deze inspiratiedag zal worden verzet naar een latere datum. Hou deze pagina in de gaten voor verdere updates. 

Begin 2022 startten KSA, KLJ, Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting en Chirojeugd Vlaanderen samen aan de opmaak van een jeugdlokalenonderzoek met ondersteuning van De Ambrassade en VIVES Hogeschool. Dat onderzoek meet de staat van jeugdlokalen in verschillende steden en gemeenten. Met een respons van meer dan 900 lokale groepen brengt het onderzoek heel wat conclusies die veralgemeend kunnen worden voor Vlaanderen en Brussel.

Op deze inspiratiedag stellen we de resultaten van het lokalenonderzoek voor. Met het oogpunt op een verbetering van de staat van jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel nemen inspirerende praktijken het woord.  

Programma

 • 9u30 - 10u: Onthaal met koffie en thee
 • 10u - 10u30: De komst en de nood van het jeugdlokalenonderzoek toegelicht
 • 10u30 - 11u45: Presentatie onderzoeksresultaten met vragenmoment
 • 11u45 - 12u30: Lunch met broodjes
 • 12u30 - 13u30: Thematafels met experten aan het woord
 • 13u30 - 14u: Pauze
 • 14u - 15u: Thematafels met goede voorbeelden aan het woord
 • 15u - 16u: Bevindingen uit de thematafels en blik op de toekomst
 • 16u - 16u30: Receptie

Doelgroep

We verwelkomen graag

Lokale besturen:

 • Schepenen en Burgemeesters
 • Jeugdambtenaren en vrijetijdsambtenaren
 • Ambtenaren met expertise in ruimtegebruik, energie en juridische zaken

Bovenlokale en Vlaamse overheden, bedrijven, (jeugdwerk en non-profit)organisaties:

 • met expertise in jeugdwerk en hun infrastructuur
 • met expertise in ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • met expertise in energie en innovatie

Experten: 

 • Professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouw
 • Architecten(bureaus)
 • Energiegebruik en energie-innovatie
 • Juridische materies

Kerkelijke instanties:

 • Leden van bisdommen en vicariaten
 • Leden van de kerkfabrieken en kerkraden

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • Muntpunt, Munt, Brussel, België

€ 40 (sociaal tarief) – € 70 (standaardtarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 9 DECEMBER 2022 | 09:30-16:30