[anysurfer.logo]

Inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur

Inspiratiedag jeugd(werk)infrastructuur jan

jeugdwerkondersteuning   |  28 JANUARI 2020 | 09:30-16:30
JWinfra jan

De inspiratiedagen jeugd(werk)infrastructuur zijn dagen om onder collega’s expertise te delen, op te bouwen en van elkaar te leren.

We vertrekken vanuit vragen, onderwerpen en inbreng van collega’s die zich buigen over jeugd(werk)infrastructuur binnen hun organisatie.

In de voormiddag ligt de focus op vorming, uitwisseling, expertise opbouwen en delen rond één specifiek thema (bv. gedeeld ruimtegebruik, overeenkomsten, duurzaam verbouwen, etc.). In de namiddag gaan we aan de slag met de input uit de voormiddag. Hoe kunnen we de expertise uit de voormiddag omzetten naar de praktijk? Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een tool, tot een artikel ter inspiratie van lokale groepen of tot een samenwerking met nieuwe partners.
Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed mogelijk door inspirerende experts uit te nodigen, informatiekanalen op te zetten die de ontwikkelde expertise verspreiden, ondersteuningsaanbod en informatieaanbod uit te werken, www.jeugdlokalen.be te onderhouden, beleidsdossiers op te starten, startende medewerkers rond het thema te voeden, enz.

Via deze inspiratiedagen willen we samen vorm geven aan de toekomst van jeugd(werk)infrastructuur. Voor meer en betere ruimte voor kinderen en jongeren.

Dagindeling

 • inspiratiemoment (9u30-12u30): betalend
 • werktafel (13u30-16u30): gratis

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis
 • locatie nog te bepalen

inspiratiemoment - voormiddag: € 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

werktafel - namiddag: gratis

 • 28 JANUARI 2020 | 09:30-16:30