[anysurfer.logo]

Infowebinar over de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's)

Infowebinar over de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's)

jeugdwerkbeleid   |  20 JANUARI 2022 | 10:00-11:30

De voorbije jaren hielden we jullie steeds op de hoogte van de regelgeving rond de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s) en gingen we samen met heel wat andere organisaties en koepels in ons jeugdwerk ook de uitdaging aan om de regelgeving in het belang van kinderen en jongeren te houden.

Deze veiligheidscellen werden opgericht in het kader van radicalisme, extremisme en terrorisme en worden dus ook soms een LIVC R genoemd. Dat zijn multidisciplinaire casusoverleggen, onder leiding van de burgemeester, met als doel om terroristische misdrijven te voorkomen door vroegtijdig signalen van radicalisering te bespreken. Soms komt daar ook opvolging en individuele trajecten uit. Meer info over de werking van een LIVC R met onder meer een vraag-en antwoordfiche en een draaiboek vind je hier.

Doorheen de jaren plaatsten we als jeugdwerk, in het belang van kinderen en jongeren zelf, heel wat vraagtekens en belangrijke aandachtspunten bij deze LIVC R’s. We benadrukten altijd het belang van de vertrouwensband van de jeugdwerker, en de positie waarin je terecht komt als jeugdwerker als je in zo’n LIVC zit. Met een aantal belangrijke zaken werd rekening gehouden, enkele andere punten blijven in praktijk verre van evident.

Sinds deze zomer is de nieuwe regelgeving gefinaliseerd en bestaat er ook een concretere handleiding, opgesteld door de VVSG (Vereniging van Steden & Gemeenten). We bundelen de krachten met de sport- en sociaal culturele sector en willen in eerste instantie zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is over dit kader. Daarom organiseren we deze webinar. 

Maarten De Waele (VVSG) zal de werking van een LIVC R en het regelgevend kader toelichten. Hij voorziet vervolgens ook voldoende tijd om vragen te beantwoorden.

Zit je al met een vraag? Bezorg deze via mail aan Liesbeth Maene (liesbeth.maene@ambrassade.be).

Inschrijven kan via de rode knop rechts bovenaan deze pagina. 

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
schrijf hier in
 • online via Zoom

gratis

 • 20 JANUARI 2022 | 10:00-11:30