[anysurfer.logo]

Hoe (samen) wegen op beleid?

Hoe (samen) wegen op beleid?

jeugdwerkbeleid   |  14 FEBRUARI 2019 | 10:00-17:00
Hoe wegen op beleid

Wil je groeien in de manier waarop je invloed uitoefent op beleidsmakers? Wil je meer te weten komen over wanneer en hoe je je strijdpunten, die van je jeugdwerkorganisatie en de volledige sector het best naar voor kunt brengen? Wil je dit graag doen vanuit de kracht van het jeugdwerk en de sector? 

In deze vorming staan we stil bij de specifieke beleidsbeïnvloedingsprocessen binnen het jeugdwerk en hoe De Ambrassade, Commissie Jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad je hierbij kunnen ondersteunen. 


Programma 

In de opvolgsessie van de eerste vorming ‘Samen wegen op beleid’ van oktober gaan we nu verder met een aantal thema’s die door de deelnemers zelf voorgesteld werden. Hierin gaan we in op de verschillende beleidsfases:

1. Opbouwen van een netwerk als beleidsmedewerker

2. Agendasetting (hoe plaats je een onderwerp in de schijnwerpers waar nog te weinig aandacht voor bestaat of wanneer het politiek niet opportuun is?)

3. Concrete strategieën om -eens je onderwerp op de agenda staat- beleid te beïnvloeden (met enkele voorbeelden vanuit de Vlaamse Jeugdraad zelf)

4. De belangrijkste momenten in het beleidsjaar om actie te ondernemen en bij wie je hiervoor terecht kunt (bij wie stel je een parlementaire vraag, hoe krijg je een afspraak bij het kabinet, hoe werk je binnen het beleidsproces samen met kinderen en jongeren, hoe werk je hiervoor samen met andere organisaties uit het jeugdwerk?).

5. Opvolging van deze beleidsacties.

Hierna proberen we nog tijd te voorzien om meer te oefenen op lobby-gesprekken. Jullie gaven aan dat dit een boeiend deel van de vorming was dus gaan we hier graag verder op in. We bezorgen jullie zeker op voorhand meer informatie om deze vorming voor te bereiden.

Als je het eerste deel van deze vorming niet volgde, kan je inschrijven aan de gewoonlijke tarieven. Schrijf je in via de link, dan nemen we verder contact met je op zodat je voorbereid kunt deelnemen.


Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • Léopoldstraat 25, Brussel, België

 gratis voor de deelnemers van het eerste moment 'Hoe (samen) wegen op beleid?'

 • 14 FEBRUARI 2019 | 10:00-17:00

Gerelateerde artikelen