[anysurfer.logo]

Commissie jeugdwerk

Commissie jeugdwerk sept

jeugdwerkbeleid   |  16 SEPTEMBER 2020 | 10:00-13:00

Wil je weten waar we samen met heel jeugdwerk samen komen om samen plannen te maken, standpunten te bepalen of oplossingen te zoeken voor uitdagingen? Wees welkom op de Commissie Jeugdwerk! De Commissie Jeugdwerk is de plaats waar elke maand vertegenwoordigers van een heleboel jeugdwerkorganisaties, erkend in het vernieuwd decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid, samen komen. We zorgen ervoor dat we als sector op één lijn komen, verspreiden informatie en bespreken samen de stappen die beleidsmatig, organisatie-technisch of praktisch genomen moeten worden. De Vlaamse Jeugdraad geeft het mandaat voor de jeugdwerkdossiers aan de Commissie Jeugdwerk om positie te bepalen over alle jeugdwerkmaterie, wij dragen op die manier dus bij aan de Vlaamse Jeugdraad.

Geen probleem als deze Commissie Jeugdwerk nieuw is voor je, geef ons een seintje en we nemen je graag mee in het jeugdwerklandschap, de werking van de Commissie Jeugdwerk en de laatste dossiers zodat je goed kunt volgen bij je eerste Commissie. 

Online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om de commissie jeugdwerk van september aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Doelgroep

Coördinatoren, medewerkers of vrijwilligers van erkende jeugdwerkorganisaties volgens het decreet Vernieuwd Jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 16 SEPTEMBER 2020 | 10:00-13:00