[anysurfer.logo]

Commissie jeugdwerk

Commissie jeugdwerk okt

jeugdwerkbeleid   |  16 OKTOBER 2019 | 10:00-13:00

Wil jij mee zorgen voor steeds sterker en meer jeugdwerk in Vlaanderen? Mee keuzes maken over de meest actuele beleidsdossiers, op de hoogte blijven van nieuwe beslissingen en samen de positie van het jeugdwerk bepalen over de meest uiteenlopende onderwerpen? Dan ben je zeer welkom op de maandelijkse Commissie Jeugdwerk op De Ambrassade.

In de Commissie Jeugdwerk denken beleidsmedewerkers en coördinatoren van het gesubsidieerd en/of erkend jeugdwerk onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid samen na over alles wat te maken heeft met het jeugdwerkbeleid en de ondersteuning van de jeugdwerksector. De Commissie Jeugdwerk heeft als doelstellingen om standpunten en adviezen rond jeugdwerkbeleid te formuleren voor de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade te adviseren over haar dienstverlening.

De Commissie Jeugdwerk is een open vergadering, je bent steeds welkom. Daarnaast bestaat er een kerngroep van 15 personen die wél op naam verkozen zijn. Bij de verkiezing van deze personen wordt de diversiteit tussen verschillende soorten organisaties bewaakt.

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers en coördinatoren van het gesubsidieerd en/of erkend jeugdwerk onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid  

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 16 OKTOBER 2019 | 10:00-13:00