[anysurfer.logo]
You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Commissie Jeugdwerk

Commissie Jeugdwerk mei

jeugdwerkbeleid   |  22 MEI 2024 | 10:00-13:00

Wil jij elke maand mee praten over de toekomst van jeugdwerkbeleid in Vlaanderen en Brussel? Wil jij andere organisaties leren kennen, van elkaar bijleren en ook breder dan vanuit je eigen organisatie denken vanuit het belang van alle kinderen en jongeren?

De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle Vlaamse en bovenlokale gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met jeugdwerk(beleid) en de ondersteuning die De Ambrassade biedt aan het jeugdwerk. We gaan in op actuele thema’s voor jeugdwerk en vormen mee de agendasetting voor beleidswerk. We formuleren en bepleiten standpunten en adviezen over jeugdwerk(beleid).

De Vlaamse Jeugdraad steunt op de Commissie Jeugdwerk als groep experten die standpunt in het belang van het jeugdwerk kan innemen en neemt in principe het advies van de commissie over.

De Commissie Jeugdwerk is een maandelijkse bijeenkomst van het jeugdwerk. De vergadering staat open voor jeugdwerkers uit elke organisatie die erkend wordt binnen het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.  

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers
 • Coördinatoren
 • Leden van de Commissie Jeugdwerk

Waarom kiezen we ervoor om vegetarische lunches aan te bieden?

De Ambrassade gelooft in een duurzame, gelijkwaardige en participatieve samenleving. We streven mee naar een duurzamere wereld en kiezen daarom om enkel vegetarische en/of veganistische gerechten aan te bieden tijdens onze evenementen, vormingsdagen en lunches. Kom meer te weten over onze missie, visie en waarden op onze website.

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 22 MEI 2024 | 10:00-13:00