[anysurfer.logo]

Collegagroep Vrijwilligers

Collegagroep Vrijwilligers dec

jeugdwerkondersteuning   |  15 DECEMBER 2022 | 12:30-16:30

De collegagroep vrijwilligers is de plek om onder vrijwilligerscoaches kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. We buigen we ons over verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, doen we aan intervisie of uitwisseling. Op die manier kan je met collega's uit het jeugdwerk bepaalde (moeilijke) situaties met vrijwilligers bespreken en hier ook oplossingen voor vinden.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

De vrijwilligersploeg van de toekomst

De steden in Vlaanderen en Brussel bulken van jong geweld. Dat zijn véél jongeren die potentieel een (vrijwillig) engagement kunnen opnemen in jouw organisatie. Jongeren die opgroeien in de stad zijn niet altijd makkelijk te bereiken, kennen de lange traditie van jeugdwerk niet en zijn in hun vrije tijd vaak met andere dingen bezig.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook stedelijke jongeren een (vrijwillig) engagement opnemen binnen een jeugdwerkorganisatie? We zoeken samen naar het antwoord op de collegagroep van 15 december.

Programma

12u30    Broodjeslunch

13u        Kennismaking
13u30    Het Rondje
14u       De vrijwilligersploeg van de toekomst: de stedelijke vrijwilliger, wie is dat? Wat motiveert jongeren om vrijwilligerswerk te doen? Wat is de kracht van de juiste begeleidershouding bij stedelijke jongeren? We zoeken samen antwoorden op bovenstaande vragen.
15u15   pauze
15u30    Aan de slag met de 3 P's om meer doelgroepen te bereiken: product, procedure en proces. We gaan hands on aan de slag en je past de 3 p's toe op jouw organisatie.
16u15   evaluatie
16u30   einde collegagroep


Doelstellingen

  • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
  • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante topics en ontwikkelen er expertise over.
  • De deelnemende vrijwilligerscoaches ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
  • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.

Doelgroep

  • Vrijwilligerscoaches van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 

  • JES Antwerpen, Borgerhoutsestraat, Antwerpen, België

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

  • 15 DECEMBER 2022 | 12:30-16:30