[anysurfer.logo]

Collegagroep vorming

Collegagroep vorming okt

jeugdwerkondersteuning   |  3 OKTOBER 2019 | 12:30-16:30
collegagroep vorming oktober 2019

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

Programma

12u30-13u: Vegetarische broodjeslunch  

13u-14u: Het traditionele rondje in een nieuw kleedje - lees: met een toffe methodiek! (Het rondje is een moment dat we gebruiken om uit te wisselen rond interessante vormingen die jullie de afgelopen maanden volgden en iedereen krijgt de tijd en ruimte om een vraag te stellen aan collega-vormingsmedewerkers)

14u-14u30: Moeten we een Europees competentieprofiel voor een jeugdwerker ontwikkelen? En hoe zou dat er dan moeten uitzien? (Een terugkoppeling van de meest interessante bevindingen en onderzoeksresultaten uit de Europese jeugdconferentie rond het opleiding van jeugdwerkers deze zomer)

14u30-14u45: Pauze 

14u45-16u30: Ukeleleertheorie! Als je zelf heel wat vormingen en leerprocessen begeleidt, is het belangrijk om ook af en toe stil te staan bij je eigen unieke manier van leren. Op een experimentele manier, nemen we dit jaar ons eigen leerproces onder de loep om zo uiteindelijk bewuster bezig te zijn met een sterke leeromgeving te scheppen voor iedereen. Vandaag gaan we van start met dit traject, met de bedoeling om er iedere collegagroep op terugkomen. Sta open voor iets nieuws! 

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante vormingstopic en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vormingsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief. 
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.

Doelgroep

 • Vormingsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 3 OKTOBER 2019 | 12:30-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws