[anysurfer.logo]

Collegagroep vorming

Collegagroep vorming nov

jeugdwerkondersteuning   |  30 NOVEMBER 2021 | 12:30-16:30

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

Programma

 • 12u30-13u: Samen lunchen. De lunch wordt verzorgd door de mensen van Kopje Zwam 
 • 13u-13u30: Kennismaking met elkaar en elkaars organisaties
 • 13u30-14u: Het rondje 
Volgde je interessante (online) vormingen de afgelopen periode? Wil je graag reclame maken voor een (vormings)-evenement dat jullie organiseren? Ben je naar iets op zoek of loop je ergens op vast en wil je dit aan je collega’s voorleggen? Voor al deze vragen is er ruimte tijdens het rondje.

Wat betekent het om samen te leren, maken en werken? Wie maakt de Maakleerplek mee mogelijk? Waarom zijn deze partnerschappen zo waardevol? 

 • 14u30-14u45: PAUZE
 • 14u45-16u15: Intervisie rond vormingsvraagstukken
In kleine groepen leggen we elkaar enkele vraagstukken voor uit onze eigen werkcontext. We proberen samen tot oplossingen te komen. We maken gebruik van verschillende intervisiemethodieken. Alle methodieken worden ook uitgelegd zodat jullie ze achteraf kunnen gebruiken in jullie eigen organisaties. 

 • 16u15-16u30: Evalueren + afsluiten 

Doelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante vormingstopic en ontwikkelen er expertise over. 
 • De deelnemende vormingsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Doelgroep

 • Vormingsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • maakleerplek, Stapelhuisstraat, Leuven, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 30 NOVEMBER 2021 | 12:30-16:30

Gerelateerd nieuws