[anysurfer.logo]

Collegagroep vorming

Collegagroep vorming mrt

jeugdwerkondersteuning   |  26 MAART 2020 | 12:00-16:30
!! Deze vorming gaat niet door omwille van de corona maatregelen. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.
collegagroep vorming mrt 2020

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

Doelstellingen van Collegagroep Vorming

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante vormingstopic en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vormingsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.

Doelgroep

 • Vormingsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Programma

 • 12u00-12u30: Vegetarische broodjeslunch

 • 12u30-13u00: We delen interessante vormingen met elkaar,  we doen beroep op elkaars expertise om een antwoord te vinden op vragen waar we mee rondlopen en we maken reclame voor onze eigen studiedagen

 • 13u00-13u45: In debat met Hujo! Elke collegagroep nemen we de tijd om een jeugdwerkorganisatie beter te leren. Vandaag neemt Hanne ons mee in de werking van Hujo. 

 • 13u45-14u00: PAUZE

 • 14u00-14:30: Ukeleleertheorie: Tijdens de eerste collegagroep vorming van dit werkjaar startten we een traject op om ons eigen leerproces onder de loep te nemen. Op die manier willen we bewuster bezig zijn met een sterke leeromgeving te scheppen voor iedereen. Vandaag zetten we dit traject verder en focussen we op onszelf als begeleider.

 • 14:30-16:00: Workshop begeleidershouding: Aan de hand van de interventieladder en enkele andere theoretische modellen kijken we wat voor begeleider jij bent. Welke beigeleidersstijl hanteer jij? Wat zijn de sterktes en aandachtspunten van deze begeleidersstijl? Welke impact heeft jouw begeleidersstijl op het leerproces van de groep? Workshopgevers: Wietske en Martijn zijn beide educatieve beroepskracht bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ze houden van een ervaringsgerichte aanpak.

 • 16:00-16:30: Ukeleleertheorie: op de volgende collegagroep sluiten we het ukeleleleertraject af. Jullie krijgen dus een laatste ukelele-opdracht mee naar huis! 

UKELELE WAT? Ik kan niet volgen, help! Het is helemaal niet raar dat je niet kan volgen. In september hebben we samen met de Collegagroep Vorming een leerproces opgestart. We staan hier tijdens elke collegagroep vorming bij stil. Je kan zeker nog meedoen als je er de vorige twee keren niet bij was. Meer nog! We vinden het interessant om steeds nieuwe mensen in ons proces te betrekken. Je bent dus zeker welkom, ukeleleleertheorie aanhanger of niet!

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€20 (sociaal tarief) - €30 (standaardtarief) - €50 (solidariteitstarief)

 • 26 MAART 2020 | 12:00-16:30

Gerelateerde artikelen