[anysurfer.logo]

Collegagroep vorming

Collegagroep vorming jan

jeugdwerkondersteuning   |  21 JANUARI 2020 | 12:30-16:30
collegagroep vorming jan 2020

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

Het programma:

12u30-13u: Vegetarische broodjeslunch 

13u-13u30: Het traditionele rondje in een nieuw kleedje - lees: met een toffe methodiek! (Het rondje is een moment dat we gebruiken om uit te wisselen rond interessante vormingen die jullie de afgelopen maanden volgden en iedereen krijgt de tijd en ruimte om een vraag te stellen aan collega-vormingsmedewerkers) 

13-30-14u00: We dompelen ons onder in de wondere wereld van OPEK, Openbaar Entrepot voor de Kunsten

14u00-14u15: Pauze 

14u15-16u30: Ukeleleertheorie! - Tijdens de vorige collegagroep vorming startten we een traject op om ons eigen leerproces onder de loep te nemen. Op die manier willen we bewuster bezig zijn met een sterke leeromgeving te scheppen voor iedereen. Vandaag zetten we dit traject verder en focussen we op de impact van een coach op ons leerproces. 

16u30-...: Op café! (helemaal vrijblijvend natuurlijk)


Kan ik nog meedoen als ik er vorige keer niet bij was?

Natuurlijk! Het verschil in voorkennis is één van de thema's waarmee we aan de slag gaan. 


Doelstellingen van Collegagroep Vorming:

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante vormingstopic en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vormingsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.

Doelgroep

 • Vormingsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • OPEK, Vaartkom, Leuven, België

€20 (sociaal tarief) - €30 (standaardtarief) - €50 (solidariteitstarief)

 • 21 JANUARI 2020 | 12:30-16:30

Gerelateerde artikelen