[anysurfer.logo]

Collegagroep Diversiteit - wordt verzet

Collegagroep Diversiteit - wordt verzet

diversiteit   |  14 DECEMBER 2021 | 12:30-16:30
De Collegagroep Diversiteit van 14/12 wordt verzet naar januari 2022. De exacte datum volgt.

De collegagroep diversiteit is de plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vraagstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe expert uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, experten te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

Doelstellingen van de Collegagroep Diversiteit

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar. 
 • De deelnemers verdiepen zich in actueel relevante diversiteitstopics en ontwikkelen er expertise over. 
 • De deelnemende diversiteitsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief. 
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten
 • nog te bepalen

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 14 DECEMBER 2021 | 12:30-16:30

Gerelateerd nieuws