[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren

Collegagroep coördinatoren nov

jeugdwerkondersteuning   |  22 NOVEMBER 2019 | 13:30-16:00
collegagroep coördinatoren (nov 2019)

Als leidinggevende, coördinator of directeur van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Je komt soms voor hete vuren te staan en je moet je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties. Dit is niet altijd makkelijk. Om jou hierin te ondersteunen organiseren we twee leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Programma november

Zelfzorg binnen je loopbaan. Professionele me-time.

Zijn dat begrippen waar je je als coördinator amper iets bij kan voorstellen? Of ben je al zover dat je het belang ervan in ziet, maar is daar in je overvolle agenda amper iets van te merken? Dan zetten we je in deze collegagroep graag op weg!

Hoe creëer je een cultuur waarin je als coördinator gedragen, ondersteund en gevoed wordt? Hoe pak je de dubieuze relatie aan als vrijwilligers jouw bestuurders zijn? Enerzijds wordt verwacht dat jij hen ondersteunt en anderzijds verwacht jij dat ze jou dragen, ondersteunen en voeden. En tot slot: welke externe hulpbronnen kan je aanboren om die cultuur te realiseren?

3 boeiende vragen waar we ons op vrijdagnamiddag in groep over buigen. 

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw.

Samen met de twee netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar.


De collegagroep coördinatoren is een samenwerking tussen De Ambrassade en Sociare.

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
schrijf hier in
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 22 NOVEMBER 2019 | 13:30-16:00