[anysurfer.logo]
You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Collegagroep Coördinatoren

Collegagroep Coördinatoren mei

coördinatoren   |  17 MEI 2024 | 12:30-16:30

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare vier leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

 Iedere bijeenkomst gaat over een ander vraagstuk waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Als we specifieke deskundigheid nodig hebben over bepaalde thema’s, dan huren we die expertise (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade of Sociare

We vertrekken vanuit een gedeelde uitdaging of bezorgdheid. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elk van ons hierin zo goed mogelijk op maat kunnen versterken. We maken ruimte voor intervisie, vorming en netwerken. 

De collegagroep is dé plaats waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar.

Programma 17 mei

Op deze laatste collegagroep krijgen we vorming over zelfzorg en veerkracht in een team met een focus op taakvolwassenheid van elke individuele medewerker. Gil Geron neemt ons mee in een praktijkgerichte vorming staan we stil bij het belang van zelfzorg en de relatie tussen zelfzorg, veerkracht en teamwerking.

12u30 broodjeslunch

13u start vorming

16u15 nieuws uit De Ambrassade en Sociare

16u30 einde collegagroep

Doelgroep

Leidinggevenden van: 

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag; 
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Waarom kiezen we ervoor om vegetarische lunches aan te bieden? 

De Ambrassade gelooft in een duurzame, gelijkwaardige en participatieve samenleving. We streven mee naar een duurzamere wereld en kiezen daarom om enkel vegetarische en/of veganistische gerechten aan te bieden tijdens onze evenementen, vormingsdagen en lunches. Kom meer te weten over onze missie, visie en waarden op onze website.

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 17 MEI 2024 | 12:30-16:30