[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren (jun 2019)

Collegagroep coördinatoren (jun 2019)

coördinatoren   |  7 JUNI 2019 | 13:30-16:30
collegagroep coördinatoren"Tof, een vraag van X om met ons samen te werken / aan een panelgesprek mee te doen / een projectvoorstel in te dienen. Mooie kans om te tonen waar we als organisatie mee bezig zijn. Dat gaan we zeker doen!"

Is dat vaak je eerste reactie, wanneer je als coördinator een soortgelijke mail in je inbox krijgt? We durven wedden van wel! Tot je begint na te denken over de consequenties van zo'n positief antwoord. Want welke gevolgen heeft dat naar personeelstijd en middelen toe? En zullen je medewerkers even enthousiast reageren wanneer je op het volgende teamoverleg met extra werk en taken komt aanzetten?

In de collegagroep van 7 juni willen we het over opportuniteiten hebben. Welk afwegingskader gebruik je om te beslissen of je toezegt of de boot afhoudt? Hoe zorg je dat de finale keuze breed gedragen wordt op de werkvloer? En wat als je als organisatie zelf 'verplicht' wordt om die opportuniteiten op te zoeken, simpelweg omdat je de middelen nodig hebt?

Samen met An Van Damme (die als directeur mee aan de wieg van JES stond en de sector nog steeds een warm hart toedraagt) buigen we ons in groep over deze en andere vragen. Bij wijze van gespreksstarter nodigden we 2 jeugdwerkorganisaties uit om te komen vertellen hoe zij in de praktijk omgaan met opportuniteiten die zich aandienen.  


Doelggroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag.
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. Leidinggevenden van:
 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag.
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw.


De collegagroep coördinatoren is een samenwerking tussen De Ambrassade en Sociare

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
 • Galerie Ravenstein, Galerie Ravenstein 28, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief)

€ 30 (standaardtarief)

€ 50 (solidariteitstarief)

 • 7 JUNI 2019 | 13:30-16:30