[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren (jun 2019)

Collegagroep coördinatoren (jun 2019)

coördinatoren   |  7 JUNI 2019 | 13:30-16:30
collegagroep coördinatoren

Als coördinator van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Je komt soms voor hete vuren te staan en je moet je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties. Dit is niet altijd makkelijk. Om jou hierin te ondersteunen organiseren we twee leer- en uitwisselingsmomenten voor coördinatoren in jeugdwerkorganisaties. 

Samen met de twee netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar. 

Hebben we specifieke deskundigheid of expertise nodig over bepaalde thema’s, dan huren we die (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade, Sociare of andere jeugdwerkorganisaties. De collegagroep coördinatoren is een samenwerking tussen De Ambrassade en Sociare

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
 • Galerie Ravenstein, Galerie Ravenstein 28, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief)

€ 30 (standaardtarief)

€ 50 (solidariteitstarief)

 • 7 JUNI 2019 | 13:30-16:30