[anysurfer.logo]

Collegagroep Coördinatoren

Collegagroep Coördinatoren dec

coördinatoren   |  9 DECEMBER 2022 | 09:30-13:00

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare twee leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Iedere bijeenkomst gaat over een ander vraagstuk waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Als we specifieke deskundigheid nodig hebben over bepaalde thema’s, dan huren we die expertise (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade of Sociare.

We vertrekken vanuit een gedeelde uitdaging of bezorgdheid. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elk van ons hierin zo goed mogelijk op maat kunnen versterken.

Samen met de netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar.

Aanwezigheid- en betrokkenheidsbeleid

Op vrijdag 9 december komen we voor het eerst in de voormiddag samen met de collega's. We zorgen voor een goede tas koffie om de ochtend te beginnen. We vullen de voormiddag rond een aanwezigheids- en betrokkenheidsbeleid. Bij De Ambrassade spreken we niet over een telewerk- of thuiswerkbeleid maar wel over een aanwezigheids- en betrokkenheidsbeleid. Wat staat daar dan in?

- we willen collega’s stimuleren om op elkaar inhoudelijk en relationeel betrokken te zijn
- we hebben elkaars kennis, inzichten, competenties nodig om onze organisatiedoelen te behalen
- we zijn geen 5 eilanden apart van elkaar, maar leggen slimme linken om zo jeugdinfo, jeugdwerk en jeugdbeleid optimaal te kunnen realiseren.

Daarom spreken we niet over thuiswerkbeleid, maar wel over aanwezigheids- en betrokkenheidsbeleid. Welke mate van aanwezigheid hebben we nodig als organisatie en als individu? Welke mate van betrokkenheid verwachten we van elkaar, als organisatie en als collega’s? Voor iedereen betekent betrokkenheid iets anders. Bedoeling is dat we samen de krachtlijnen van het betrokkenheidsbeleid concretiseren. Met als doel om door positieve betrokkenheid het beste uit jezelf, elkaar en de organisatie te halen.

PROGRAMMA 9/12

9u          inloop en koffie
9u30      kennismaking + actua update
10u        thuiswerken: wat mag (niet)?
10u45    organisaties aan het woord: hoe doen zij het?
11u30    pauze
11u45    gesprekstafels rond drie thema's
13u        einde en vegetarische broodjeslunch

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 9 DECEMBER 2022 | 09:30-13:00