[anysurfer.logo]
You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Beleidswerkgroep Vorming

Beleidswerkgroep Vorming mei

jeugdwerkbeleid   |  7 MEI 2024 | 10:00-12:30

De Beleidswerkgroep Vorming komt vier keer per jaar samen. De beleidswerkgroep buigt zich over actuele vormingsvraagstukken. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Het (h)erkennen van de competenties die vrijwilligers opdoen in het jeugdwerk.
 • De kloof tussen de opleidingen van jeugdwerkers en de noden van het werkveld.
We laten ons hiervoor bijvoorbeeld inspireren door het Europees competentiemodel. De doelstellingen en acties worden steeds in samenspraak met de leden van de beleidswerkgroep bepaald en voorbereid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers vorming van de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 7 MEI 2024 | 10:00-12:30

Gerelateerde artikelen