[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugddecreet

Beleidswerkgroep Jeugddecreet

jeugdwerkbeleid   |  1 SEPTEMBER 2024 | 09:00-12:30

De beleidswerkgroep jeugddecreet stelt zichzelf een vierledige doelstelling: 

 • Het opvolgen en mee vorm geven van alle beleidskeuzes omtrent de uitwerking van: 
  • de huidige jeugddecreten die mee vorm geven aan het Vlaamse jeugdwerklandschap (Vlaams en (boven)lokaal)
  • (het traject naar) het nieuwe jeugddecreet dat in werking treedt op 1 januari 2024, oftewel: het decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk 
 • Het op die manier voorbereiden van de vergaderingen van de reflectiegroepen Vlaams en (Boven)lokaal in de schoot van het departement
 • Het zorgen voor de inbedding van het Impactkader van het jeugdwerk [link]: xxx] van het jeugdwerk in alle toekomstige beleidskeuzes
 • erover waken dat het jeugdwerk zich eigenaar voelt van deze beleidskeuzes

Centraal in deze vier doelstellingen is dat we met de beleidswerkgroep onze blik richten op de lange termijn en de toekomst van het jeugdwerk in Vlaanderen. Superboeiende materie, met andere woorden!

En om het nóg boeiender te maken: het werkjaar 2022-2023 zal worden gekenmerkt door het grootse traject om tot een geïntegreerd jeugddecreet te komen. Maar liefst vier decreten (het Vlaams decreet, het decreet bovenlokaal jeugdwerk, het lokaal decreet en het DAC-decreet) worden samengevoegd en geharmoniseerd. Om dit traject ook met de sector goed om te volgen, zullen de beleidswerkgroep Vlaams en de beleidswerkgroep (boven)lokaal dit jaar vaak samen vergaderen als de beleidswerkgroep Geïntegreerd Decreet. 

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers van het jeugdwerk 
 • Coördinatoren 
 • Leden van de Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en de Reflectiegroep (Boven)lokaal (in de schoot van het departement Cultuur, Jeugd en Media) 

Interesse in deze Beleidswerkgroep?

Mail dan naar Elmo Peeters. 

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

Gratis

 

 • 1 SEPTEMBER 2024 | 09:00-12:30