[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep diversiteit

Beleidswerkgroep diversiteit sept

jeugdwerkbeleid   |  15 SEPTEMBER 2020 | 09:30-12:00

De beleidswerkgroep diversiteit komt dit werkjaar 5 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens twee weken op voorhand verstuurd.

Doelstellingen

 • De werkgroep diversiteitsbeleid volgt het beleid m.b.t. diversiteit op vanuit de visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk.
 • De werkgroep diversiteitsbeleid evalueert, bewaakt, communiceert stuurt bij en bouwt het beleid naar jeugdwerkorganisaties, de sector en beleidsmakers uit.
 • De werkgroep geeft het diversiteitsbeleid vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep diversiteitsbeleid realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot.

Agenda

 • 9u30: Welkom + overlopen agenda 
 • 9u35: Hoe was de zomer in tijden van corona?
 • 10u: Bevraging enquête Jeugdwerk Voor Allen 
 • 10u30: Toelichting rapport Steunpunt Ouders Voor inclusie 
 • 10u50 Pauze 
 • 11u: Oproep van Hart voor handicap
 • 11u15: Slotmoment project XX Gent 
 • 11u30: Formaat vzw - verkenning rond sport 
 • 11u45: Varia 
 • 12u: Einde

Aanpak

Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ en het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020’. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.  

Online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om deze vorming aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen 

schrijf hier in
 • Online

gratis

 • 15 SEPTEMBER 2020 | 09:30-12:00