[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep diversiteit

Beleidswerkgroep diversiteit jan

jeugdwerkbeleid   |  26 JANUARI 2021 | 09:30-12:00

De beleidswerkgroep diversiteit komt dit werkjaar 5 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens twee weken op voorhand verstuurd.

Doelstellingen

 • De werkgroep diversiteitsbeleid volgt het beleid m.b.t. diversiteit op vanuit de visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk.
 • De werkgroep diversiteitsbeleid evalueert, bewaakt, communiceert stuurt bij en bouwt het beleid naar jeugdwerkorganisaties, de sector en beleidsmakers uit.
 • De werkgroep geeft het diversiteitsbeleid vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep diversiteitsbeleid realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot.

Aanpak

Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ en het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020’. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.  

Online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om dit evenement volledig online te laten doorgaan. Inschrijven kan via de inschrijvingslink rechts boven aan deze pagina.

Je ontvangt enkele dagen op voorhand een mail met de link om te kunnen deelnemen aan deze beleidswerkgroep. We maken gebruik van het online platform Zoom.

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
schrijf hier in
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 26 JANUARI 2021 | 09:30-12:00