[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Diversiteit

Beleidswerkgroep Diversiteit dec

diversiteit   |  7 DECEMBER 2021 | 09:30-12:00
schrijf hier in

De beleidswerkgroep diversiteit komt dit werkjaar 4 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens twee weken op voorhand verstuurd.

Doelstellingen

 • De werkgroep volgt het beleid m.b.t. diversiteit op vanuit de visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk.
 • De werkgroep evalueert, bewaakt, communiceert stuurt bij en bouwt het beleid naar jeugdwerkorganisaties, de sector en beleidsmakers uit.
 • De werkgroep geeft het diversiteitsbeleid vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot. 

Aanpak 

Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ en het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020’. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek. 

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers en andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen. 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten
schrijf hier in
 • nog te bepalen

gratis

 • 7 DECEMBER 2021 | 09:30-12:00