[anysurfer.logo]

Aan de slag met API's

Aan de slag met API's mrt

jeugdwerkondersteuning   |  23 - 30 MAART 2021

Elke organisatie in het jeugdwerk heeft sinds 2018 een API (Aanspreekpunt Integriteit). Als API bewaak je mee de veiligheid van de deelnemers aan jullie activiteiten. Je zorgt dat je organisatie een veilige omgeving is voor kinderen en jongeren om in te ontwikkelen. Je houdt je integriteitsbeleid up to date en zorgt voor een kwalitatieve basis, preventieve acties en een reactiebeleid met betrekking tot fysieke en psychische integriteit. Denk hierbij vooral aan pesten, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, enz.

In deze vorming krijg je een goed gevulde rugzak om met al deze zaken aan de slag te gaan. We baseren on op de preventiedriehoek en zorgen dat je een eigen netwerk kan uitbouwen. En de juiste partners kent om op maat van jouw organisatie aan de slag te gaan.

Programma

Dag 1

 • 9u -9u30: onthaal
 • 9u30 - 10u: kennismaking + inleiding
 • 10u - 10u45: integriteit en de rol van de API
 • 10u45 - 11u: pauze
 • 11u - 13u: keuzesessie snelcursus pesten, agressie of SGG (maak je keuze in het inschrijfformulier)
 • 13u - 13u45: lunchpauze
 • 13u45 - 14u30: Reactiebeleid
 • 14u30 - 15u: Aan de slag met reactiebeleid
 • 15u - 15u15: pauze
 • 15u15 - 16u: terugkoppeling en afsluit
Dag 2

 • 9u -9u30: onthaal
 • 9u30 - 10u15: check-in + Slimste API + profilering
 • 10u15 - 10u30: Basishouding API
 • 10u30 - 10u45: pauze
 • 10u45 - 12u30: gesprek met melder
 • 12u30 - 13u15: middagpauze
 • 13u15 - 13u45: juridische Q&A
 • 13u45 - 14u45: Stroomschema & netwerk als API - randvoorwaarden API
 • 14u45 - 15u: pauze
 • 15u - 15u45: parkeerflap
 • 15u45 - 16u: afsluit & evaluatie 

Online

Deze opleiding gaat omwille van de huidige coronamaatregelen online door. 

Doelgroep

De vorming voor elke nieuwe API, of een API die na enkele jaren nood heeft aan een opfrissing. Maar ook elke jeugdwerker die aan de slag wil gaan met integriteit van jongeren.

Hans          Cools
Hans Cools
 • Beleidsmedewerker jeugd en jeugdinformatie
schrijf hier in
 • online

€ 60 (sociaal tarief) - € 100 (standaardtarief) - € 150 (solidariteitstarief)

 • 23 MAART 2021 | 09:00-16:00
 • 30 MAART 2021 | 09:00-16:00