[anysurfer.logo]

Aan de slag met API's (mei 2019)

Aan de slag met API's (mei 2019)

jeugdwerkondersteuning   |  14 - 21 MEI 2019

In 2018 werd beslist dat elke organisatie binnen het jeugdwerk een Aanspreekpunt Integriteit (API) moet hebben. De Ambrassade kreeg als extra opdracht om de vormingen en intervisie voor deze API’s te organiseren en te faciliteren. Pimento en Tumult werken de opleiding inhoudelijk uit.

Deze eerst opleiding vormt een basistraject API en geeft houvast om tot een reactiebeleid te komen in het kader van de ‘SD Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag’. Elke API moet tegen juni 2019 een eerst opleiding gekregen hebben. 

Programma

Dag 1

 • 9u -9u30: onthaal
 • 9u30 - 10u: kennismaking + inleiding
 • 10u - 10u45: integriteit en de rol van de API
 • 10u45 - 11u: pauze
 • 11u - 13u: keuzesessie snelcursus pesten, agressie of SGG (maak je keuze in het inschrijfformulier)
 • 13u - 13u45: lunchpauze
 • 13u45 - 14u30: Reactiebeleid
 • 14u30 - 15u: Aan de slag met reactiebeleid
 • 15u - 15u15: pauze
 • 15u15 - 16u: terugkoppeling en afsluit

Dag 2

 • 9u -9u30: onthaal
 • 9u30 - 10u15: check-in + Slimste API + profilering
 • 10u15 - 10u30: Basishouding API
 • 10u30 - 10u45: pauze
 • 10u45 - 12u30: gesprek met melder
 • 12u30 - 13u15: middagpauze
 • 13u15 - 13u45: juridische Q&A
 • 13u45 - 14u45: Stroomschema & netwerk als API - randvoorwaarden API
 • 14u45 - 15u: pauze
 • 15u - 15u45: parkeerflap
 • 15u45 - 16u: afsluit & evaluatie

Wil je graag meer weten over elk onderwerp, dan kan je de andere twee sessies volgend op de andere API-opleidingen. Heb je hier interesse in? Stuur een mailtje naar Hans Cools

Hans          Cools
Hans Cools
 • Beleidsmedewerker jeugd en jeugdinformatie