[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over de jeugdwerkzomer 2020. De jeugdwerkregels en zomerplannen 2020 op een rij.
Home

Zomerplannen

Dit zijn draaiboeken voor specifieke types van jeugdwerk. Zo is er een zomerplan voor jeugdbewegingen, eentje voor vakantiekampen met en zonder overnachting, voor speelpleinen en eentje voor jeugdhuis- en ontmoetingswerkingen. Een zomerplan maakt de jeugdwerkregels concreet. Het zomerplan volgen is niet verplicht. Toch raden we aan om het zomerplan zo goed mogelijk te vertalen naar jouw kamp, activiteit of aanbod. Heb je toch nog nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij jouw koepelorganisatie of jeugddienst, die de komende weken alles in het werk stelt om je te ondersteunen.

Let op: de meeste linken naar bijlagen in de zomerplannen werken nog niet. De bijlagen komen pas online in de week van 25/5. De links zullen dus in de loop van die week werken. Bedankt voor het begrip.

Zomerplan jeugdbeweging

Jeugdbewegingskampen zijn de meeste gekende en klassieke vorm van jeugdwerk aanbod in de zomervakantie. Het gaat over de kampen/bivak van Chiro, EJV, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, PJV, Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

Zomerplan vakantiekampen met overnachting

We begrijpen onder kampen met overnachtingen alle activiteiten gericht op kinderen en jongeren waarbij samen overnacht wordt op locatie. Hieronder vallen kampen van jeugdwerkorganisaties, maar ook van bv. sportorganisaties, cultuurorganisaties, enz. Hoewel de kampen met overnachting en de jeugdbewegingskampen een vrij gelijkaardig zomerplan krijgen voorgelegd zijn er toch verschillen op te merken m.b.t. organisatie, infrastructuur, soms ook activiteiten waardoor we ze graag in 2 zomerplannen zetten. 

Zomerplan vakantiekampen zonder overnachting

Hieronder vallen activiteiten georganiseerd door jeugdwerkorganisaties, lokale besturen, cultuurorganisaties, sportorganisaties, circusorganisaties, ... of samenwerkingen ertussen, waarbij alle kinderen en jongeren op het eind van de dag/activiteit opnieuw naar huis/andere opvoedingssituatie gaan, daar overnachten en de volgende dag terugkomen. Dit wordt met opzet breed gedefinieerd omdat er heel veel verschillende organisaties activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd, en zullen hopelijk ook in deze periode de keuze kunnen maken tussen activiteiten die het meest bij hen passen. 

Zomerplan dagaanbod en speelpleinen zonder overnachting

De inhoud van dit zomerplan is bedoeld voor alle particuliere en gemeentelijke organisatoren van dagaanbod zonder overnachting met wisselende groepen: speelpleinwerking, tienerwerking en andere dagactiviteiten (bv. Grabbelpas). 

Zomerplan instuifwerking

Dit is een toepassing van de jeugdwerkregels voor jeugdkampen en –activiteiten op jeugdhuizen, ontmoetingswerkingen, en jeugd(informatie)centra.

Formaat werkte aan een draaiboek waarin de algemene regels vertaald werden naar de jeugdhuiscontext. Gebruik dit draaiboek voor, tijdens en na het organiseren van jullie aanbod. Vooral het jeugdhuis klaar maken voor de heropstart wordt een hele klus.

Het is voor jeugdhuizen mogelijk om onder verschillende soorten regels te vallen. Jeugdhuizen zijn een vorm van jeugdwerk en volgen dus de jeugdwerkregels - die staan onder punt A in het draaiboek. Een deel van de jeugdhuizen verkopen - als deel van hun ontmoetingsfunctie - consumpties. Indien die jeugdhuizen consumpties verkopen, dan volgen zij de regels voor drinkgelegenheden - die staan onder punt B in het draaiboek.

Het draaiboek, met de jeugdwerkregels én de regels voor drinkgelegenheden, vind je hier: