[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Noodprocedure vanaf 17/3

Op deze pagina kan je vinden wat je moet doen bij een besmetting op je activiteit.

Wat moet je doen bij een besmetting in het jeugdwerk? - Nieuwe regels sinds 17 maart - Update 23/3

Op het overlegcomité van 11/2/2022 werden een aantal belangrijke beslissingen genomen over de volgende fase van de barometer. De nieuwe fase, code oranje ging in sinds vrijdag 18/2 en sinds maandag 7/3 zitten we in code geel.
Bovendien werd er ook een nieuwe fase in het quarantaine-testing- en tracingbeleid aangevat sinds donderdag 17/3. Dit heeft gevolgen voor de noodprocedure na besmetting bij een jeugdactiviteit.

Alle maatregelen in deze fase kan je via de tab hierboven terug vinden. Op deze pagina kan je alle informatie vinden over wat je moet doen bij een besmetting voor, tijdens of na je activiteit of aanbod.

In het laatste deel gaan we ook in op enkele FAQ's. Informeer je collega’s, vrijwilligers en medejeugdwerkers hier dus ook over. 

Noodprocedure

 • Het wordt een stuk eenvoudiger dan bij de vorige noodprocedures. Hieronder vind je de verschillende mogelijke situaties terug. Met 'deelnemer' bedoelen we ook je begeleiders, ondersteuners,... kortom alle deelnemers aan de activiteit.
 • Je blijft bij elke stap van deze noodprocedure attent voor de privacy van eventuele besmette personen. 
 • Je hebt als organisatie niet de verantwoordelijkheid om je deelnemers te bevragen op contacten buiten de activiteit, herstel- of vaccinatiestatus. Je kan alleen goed informeren en communiceren. 
 • Je wacht niet tot na de activiteit om iedereen op de hoogte te stellen van de juiste procedures. Je mag ouders en opvoedingsverantwoordelijken zeker wijzen op hun verantwoordelijkheid om indien nodig hun kind op te halen bij ziekte. 
 • Om alles mogelijk te houden en overnachtingen te organiseren in deze fase, dragen jullie als organisatie niet de verantwoordelijkheid om zelf ter plaatse te testen. Het is in principe dus eenvoudig: Heeft iemand symptomen die niet door heel logische redenen verklaard kunnen worden zoals vermoeidheid of iets gek gegeten? Dan moet de deelnemer jammer genoeg naar huis. We weten dat deze afweging niet altijd even makkelijk is in praktijk, maak deze afweging op basis van je ervaring, gezond verstand en indien nodig met behulp van de zelf evaluatietool of een inschatting van een dokter.
 • Je vraagt de ouders en opvoedingsverantwoordelijken actief om je op de hoogte te brengen als er een besmetting wordt vastgesteld bij hun kind binnen de 2 dagen na het einde/het verlaten van onze activiteit.
 • De tracing wordt afgebouwd in deze fase. Je zal als organisatie dus niet langer gevraagd worden om lijsten door te geven met aanwezigen en hun contacten etc. Je blijft wel ouders informeren over eventuele besmettingen in de groep zodat waakzaamheid kan gevraagd worden. 

Besmetting, ziekte of hoog risico contact voor de activiteit begint

 • Een deelnemer wordt ziek/vertoont symptomen voor de activiteit: heel erg jammer, maar de deelnemer die ziek is of symptomen heeft, kan sowieso niet deelnemen aan de activiteit. 
 • Een deelnemer test positief voor de activiteit maar heeft geen symptomen: heel erg jammer, maar de deelnemer volgt de regels rond isolatie op.
 • Een deelnemer heeft een besmetting in het gezin maar test zelf negatief: de deelnemer volgt de regels op die gelden afhankelijk van de inschatting van tracing en eventueel de huisarts. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen personen jonger dan 6 jaar en ouder dan 6 jaar:
   • indien persoon jonger is dan 6 jaar: geen bijkomende maatregelen 
   • indien persoon ouder is dan 6 jaar: zelftest aanbevolen gedurende 7 dagen na de positieve test van de index in het gezin. De deelnemer mag en kan dus wel deelnemen aan activiteiten met en zonder overnachting.

Tijdens de activiteit

Activiteiten zonder overnachting
 • Een deelnemer wordt ziek/vertoont symptomen tijdens de activiteit: heel erg jammer, maar de deelnemer die ziek is of symptomen heeft, kan sowieso niet blijven en deelnemen aan de activiteit.
  De deelnemer gaat dus zo snel mogelijk naar huis, in afwachting tot hij kan worden opgehaald of het aanbod kan verlaten probeer je de deelnemer apart te houden. Afhankelijk van de zelfevaluatietool of de inschatting van de huisarts wordt de deelnemer getest bij thuiskomst.
 • Een deelnemer test positief tijdens jullie activiteit (bv positieve zelftest 's avonds bij controle thuis). Vraag ouders om jouw organisatie daarvan op de hoogte te brengen zodat je andere deelnemers een seintje kan geven om waakzaam te zijn voor eventuele symptomen. 

Wat zijn de gevolgen voor andere deelnemers?
 • Hier wordt geen contacttracing meer op toegepast en er gelden dus geen maatregelen meer voor de andere deelnemers als er een besmetting is in een jeugdactiviteit zonder overnachting. De activiteit kan dus gewoon worden verdergezet en na afloop hoeven de deelnemers dus geen bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoals hierboven aangegeven vraag je de deelnemers (en/of de ouders) wel om waakzaam te zijn voor symptomen. 
Activiteiten met overnachting (binnenland)
 • Een besmetting in de groep wordt beschouwd zoals in een gezinssituatie: de hele groep wordt dus hoog risico contact. 
 • Een persoon met symptomen en/of die besmet blijkt, verlaat het aanbod en gaat bij een positief resultaat in isolatie zoals wordt voorgelegd. 
 • Je brengt alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken op de hoogte, vraagt en zorgt voor extra alertheid voor symptomen, en vraagt om ook na de activiteit extra waakzaam te blijven. 
 • De persoon met een besmetting zal via de tracing NIET langer gevraagd worden om de contacten door te geven. Als organisatie zal je dus niet gecontacteerd worden door de tracing. 

Wat zijn de gevolgen voor de deelnemers?
 • Bij de andere deelnemers is tijdens het verblijf een verhoogde waakzaamheid raadzaam, zeker bij contact met kwetsbare personen en je vraagt om hier ook na de activiteit op te letten. 
 • Als er symptomen opduiken bij de overige deelnemers vraag je hen om het aanbod te verlaten en/of zich te laten testen (eventueel bij symptomen na afloop). 
 • Je vraagt ook hier aan de deelnemers om bij een positieve test in de 2 dagen na afloop van het aanbod de organisatie op de hoogte te brengen i.f.v. een boodschap tot waakzaamheid die je bij de andere deelnemers kan doorgeven. 
Activiteit met overnachting in het buitenland 

 • Beleid hangt af van het land waar je op reis gaat en/of bijkomende lokale maatregelen. Contacteer dus de lokale autoriteiten bij een besmetting. Zorg ervoor dat ouders zich bewust zijn van eventuele gevolgen van een besmetting.
 • Uiteraard zal de situatie ook sterk afhangen van wat er mogelijk én haalbaar is voor organisaties en begeleiding. We vragen respect en begrip voor elke beslissing.
 • Is het een besmetting bij een minderjarige? Op vraag van de ouder kan repatriëring aangevraagd worden bij de bevoegde instanties. Je kan hiervoor contact opnemen of de ouders doorverwijzen via het nummer 02 553 20 80. Zorg er in dit geval voor dat ze de volgende informatie bij de hand hebben: Naam op de identiteitskaart, telefoonnummer van de ouders/opvoedingsverantwoordelijken, rijksregisternummer deelnemers, domicilie adres deelnemer, datum van test afname indien test al gebeurd is (PCR of RAT). 
Wat zijn de gevolgen voor de deelnemers?
 • Tijdens de activiteit is dit afhankelijk van de maatregelen ter plaatse. 
 • Bij afloop van de activiteit volg je het beleid zoals hierboven omschreven voor activiteiten met overnachting in binnenland.

FAQ's 

 • Kunnen je deelnemers nog meedoen aan andere activiteiten als er op jouw activiteit een besmetting was?
 • Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen? 
 • Hoe moet je omgaan met onzekerheid rond Hoog risico contact of vaccinatie? 
 • Wat kan je doen rond testen ter plaatse?
 • Welke regels gelden in de maatschappij rond testing, quarantaine en isolatie?
 • Hoe kan je communiceren met ouders? Je kan hiernaast een ondersteunende voorbeeldbrief terug vinden voor als er een besmetting plaatsvindt tijdens of na je activiteit. Uiteraard vul je aan met de nodige situatieschets en contactgegevens.
 • Wat als de tracing ons noch de ouders en opvoedingsverantwoordelijken contacteert voor bijkomende preventiemaatregelen?
 • Mogen we strenger zijn dan de voorgestelde regels als we denken dat dit ons aanbod ten goede komt? 

Kunnen je deelnemers nog meedoen aan andere activiteiten als er op jouw activiteit een besmetting was?

Dat kan zeker. Er zijn geen gevolgen meer aan deelnemen aan een activiteit met of zonder overnachting waar een besmetting vastgesteld werd. Alleen kan er verhoogde waakzaamheid gevraagd worden voor symptomen en let je hier best ook zelf nog extra op.

Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen?  

We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.       

Hoe moet je omgaan met onzekerheid rond hoog risico contact of vaccinatie?

 • Je hebt als organisatie niet de verantwoordelijkheid om je deelnemers te bevragen op contacten, waakzaamheid of zelftesten buiten de activiteit, herstel- of vaccinatiestatus. 
 • Je kan alleen goed informeren en communiceren. 
 • Ouders en opvoedingsverantwoordelijken hebben de verantwoordelijkheid om hun kind eventueel vroeger op te halen, niet te brengen, te testen of jou op de hoogte te brengen/ te informeren bij een eventuele besmetting tijdens of nadien (tot 2 dagen). 

 Wat kan je doen rond testen ter plaatse?       

Om alles mogelijk te houden en overnachtingen te organiseren in deze fase, dragen jullie als organisatie niet de verantwoordelijkheid om zelf ter plaatse te testen.
Het is dus simpel: heeft een deelnemer symptomen die niet door heel logische redenen verklaard kunnen worden zoals vermoeidheid of iets gek gegeten? Dan moet de deelnemer jammer genoeg naar huis. 

Welke regels gelden in de maatschappij rond testing, quarantaine en isolatie? 

Je vindt alle informatie op deze website terug bij de procedures van Sciensano.

Hoe kan je communiceren met ouders? 

We raden je aan om altijd proactief te communiceren over wat de maatregelen kunnen zijn voor, tijdens en na een activiteit. Je kan hier een ondersteunende voorbeeldbrief terug vinden voor als er een besmetting plaatsvindt tijdens of na je activiteit of als er geen besmettingen hebben plaatsgevonden. Uiteraard vul je aan met de nodige situatieschets en contactgegevens.

Wat als de tracing ons noch de ouders en opvoedingsverantwoordelijken contacteert voor bijkomende preventiemaatregelen?

In principe zal de tracing jou als organisatie niet meer contacteren omdat je als organisatie geen gevolgen meer dient te koppelen aan een besmetting op je activiteit. Waakzaamheid vragen aan de ouders en deelnemers zelf is voldoende. Dan kan je indien nodig contact nemen met de tracing via dit nummer: 02 553 20 80. 


Mogen we strenger zijn dan de voorgestelde regels als we denken dat dit ons aanbod ten goede komt? 

Je kan altijd strenger zijn dan de vooropgestelde regels, maar weet wel dat ouders en opvoedingsverantwoordelijke hier niet altijd even tevreden over kunnen zijn en dit bij jouw organisatie kunnen aanvechten. 

We geven wel graag het concrete voorbeeld waarvan we weten dat dit voor sommige van jullie moeilijker ligt:

Je organiseert aanbod met overnachting. Kinderen/jongeren met een besmetting in het gezin, maar die zelf negatief testen, mogen toch deelnemen aan het aanbod. Sommigen van jullie vragen zich af of het hier niet 'veiliger' is voor het kunnen afwerken van het aanbod om deze deelnemer alsnog te weigeren. 

Ga in dit geval in overleg met de betrokken deelnemer, opvoedingsverantwoordelijke of ouder. Er wordt een aanbeveling opgelegd waarbij deze deelnemer in de 7 dagen volgende op het laatste contact in principe een zelftest afneemt. Denk ook goed na over hoe je hier als organisatie mee omgaat, is dit praktisch haalbaar op jullie aanbod, zijn er andere voorzorgsmaatregelen die jullie willen/kunnen nemen? Zijn er bepaalde afspraken die jullie hieromtrent kunnen maken? Ga in gesprek met de betrokken partijen en zorg voor goede communicatie over wat verplicht is en wat jullie als organisatie vragen.