[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Jeugdwerkregels

Kan je dit werkjaar naar het jeugdwerk? Ja! Hoe dan? Lees deze regels en je bent helemaal mee. 

Vanaf 14/10 bevinden we ons met heel het jeugdwerk in Code Oranje. Alle info over de regels die gelden binnen die code vind je in het draaiboek.

Kan je dit werkjaar naar het jeugdwerk? Ja! Het werkjaar 2020-2021 wordt een sterk jeugdwerkjaar met duizenden vrijwilligers, met meer dan een miljoen kinderen en jongeren. Een jaar van spelen met limieten, activiteiten doen in kleinere bubbels en groepen, maar vooral van grenzeloos plezier!

Spelen is een recht voor kinderen en jongeren. Jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, cultuureducatieve organisaties, organisaties informatie & participatie en vele andere vormen van jeugdwerk maken ook dit jaar dat recht waar. Zoals steeds vanuit ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Daar steekt geen enkel virus een stokje voor.

1. Jeugdwerkregels met kleurcodes

Dit is de basis die je moet weten. Hoe je deze regels omzet voor jouw werking, lees je in het draaiboek jeugdactiviteiten. We willen er echt voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten van recht op spel, ontmoeting en jong zijn. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard kan blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief, experimenteel, avontuurlijk, participatief en nog zoveel meer.   Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cf. onderwijs. Je vindt hieronder daarom 4 verschillende plannen terug, voor de groene, gele, oranje en rode fase. De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer worden behouden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van jeugdwerk.

Maak er een straf jaar vol jeugdwerk van en geniet. 

1.1 Welke fases bestaan er?

Overzicht van de kleurcodes voor jeugdwerk en andere georganiseerde jeugdactiviteiten in de vrije tijd.

2. Een draaiboek per code: hoe zit dat juist?

De inhoud van dit draaiboek is bedoeld voor alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten die terug opstarten of verder lopen vanaf september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten enz.

Dit plan heeft als doel het recht op spelen, participeren, vrije tijd, met optimale ruimte om jong te zijn te garanderen met respect voor alle corona maatregelen en in optimale veiligheid voor iedereen.

Wie jeugdwerk organiseert of activiteiten met en voor kinderen en jongeren organiseert, kan dus deze regels hanteren als basis. Daarbij moet je wel altijd rekening houden met alle geldende samenlevingsregels: als je een culturele of sportactiviteit doet, hou je rekening met specifieke maatregelen voor deze sectoren, als je een evenement organiseert dat niet binnen je gewone jeugdwerkcontext valt, hou je rekening met het Covid Event Risk Model en volg je alle maatregelen afgestemd met de lokale overheid.

We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarheid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk.  

3. Groene fase 

3.1 Wie mag meedoen of meegaan?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we blijven wel met enkele dingen rekening houden. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden. In deze fase kan je normale werking opnieuw hervat worden.

 • Deelname van de risicogroepen kan als ze niet ziek zijn: hervatten normale werking.
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing.
  Tijdens de groene fase moet hier niet in het bijzonder worden ingezet

3.2 Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar? 

 • Welk Jeugdwerk is er mogelijk?
  Alle vormen van jeugdwerk. Je normale werking kan hervat worden.

3.3 Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne 

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. We blijven hier wel samen aandachtig voor, maar je normale werking kan hervat worden.

De infrastructuur

Of je nu gebouwen, terreinen of tenten gebruikt, je normale werking kan hervat worden. 

3.4 Welke activiteiten mag je doen? 

 • Alle activiteiten die je wil, je normale werking kan hervat worden.

4. Gele fase 

4.1 Wie mag meedoen of meegaan? 

De meerderheid van de deelnemers zijn minderjarige kinderen en jongeren (-18), activiteiten waar de meerderheid dit niet is kunnen enkel plaatsvinden binnen de regels van het ministerieel besluit.

Maar we moeten wel met onderstaande voorwaarden rekening houden. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

De voorwaarden:

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing . In de gele fase wordt minimaal het aanwezigheidsregister gevraagd en indien mogelijk ook de medische fiches.

4.2 Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar? 

Welk Jeugdwerk is er mogelijk? Alle vormen van jeugdwerk.

Contactbubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken bubbels van ongeveer 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief).

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.  
 • Vermijden onderling contact = bubble distancing.
 • Indien contact nodig is houden ze 1,5 meter afstand  of gebruik een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden.
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels onderling houden afstand van elkaar.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,… Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.
 • Wanneer in één groep kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, wordt de groep als groep beschouwd en worden de regels die gelden voor +12 toegepast.
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels er rond duidelijk zijn voor alle deelnemers. 
Communicatie 

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk.
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …) .
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, … 

4.3 Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.

De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open. 

Het materiaal

In de gele en oranje fase kan materiaal gedeeld gebruikt worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dit ontsmet tussen de bubbels door.  

4.4 Welke activiteiten mag je doen?

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. 
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte.
 • In de gele fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen tov. De bubbel wordt social distancing toegepast.
 • Overnachten kan, mits maatregelen.
 • Uitstappen kunnen, houd je aan de geldende samenlevingsmaatregelen.
 • Samen eten en drinken kan wel. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de gele fase kunnen contacten met externen, mits de maatregelen gerespecteerd kunnen worden en afstand bewaard kan blijven.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.  In de gele fase kunnen activiteiten gecombineerd worden. 

5. Oranje fase 

5.1 Wie mag meedoen of meegaan?

De meerderheid van de deelnemers zijn minderjarige kinderen en jongeren (-18), activiteiten waar de meerderheid dit niet is kunnen enkel plaatsvinden binnen de regels van het ministerieel besluit. Maar we moeten wel met onderstaande voorwaarden rekening houden. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (3 dagen symptoomvrij voor hervatten activiteiten) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.
 • Inzetten op aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing  In de oranje fase wordt minimaal een aanwezigheidsregister gevraagd, en indien mogelijk ook steeds het gebruik van medische fiches (voor, tijdens en na de activiteiten). Er is ook een contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteit? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

5.2 Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?

Welk Jeugdwerk is er mogelijk? Alle vormen van jeugdwerk.

Contactbubbels 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken bubbels van maximaal 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief). 

Bij +12 wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen en buitenactiviteiten. Bij binnen-activiteiten mag de bubbel maximaal 20 deelnemers bevatten en zijn mondmaskers verplicht, buiten kunnen dit 50 personen zijn. Wie tijdens de activiteit combineert gaat uit van het principe binnen-activiteit (=max. 20 deelnemers).

Bij -12 kan zowel binnen als buiten de bubbel uit max.- 50 personen bestaan.

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden.
 • bij +12 is een mondmasker buiten niet, binnen wel verplicht. 
 • Intens fysiek contact wordt vermeden.
 • Vermijden onderling contact = bubble distancing .
 • Indien contact met externen nodig is houden ze 1,5 meter afstand  of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden .
 • Er kunnen meerdere groepen en/of bubbels op 1 locatie aanwezig zijn maar deze mensen houden dus afstand tot de andere bubbels.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,… 
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.
 • Wanneer in één groep kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, zijn de regels +12 van toepassing.
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers. 
 Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …).
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, …  

5.3 Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne 

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.

De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

Het materiaal 

In de oranje fase kan materiaal gedeeld worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dit ontsmet tussen de bubbels door.

5.4 Welke activiteiten mag je doen? 

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in open lucht en op het eigen terrein.
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte. Houd je steeds aan de geldende samenlevingsregels.
 • In de oranje fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen (tov. de bubbel) wordt social distancing toegepast.
 • Overnachten kan, mits het volgen van de maatregelen.
 • Uitstappen kunnen ook, hierbij worden de maatregelen van toepassing op de samenleving verder gevolgd.
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de oranje fase beperk je externe contacten, en kunnen deze alleen mits maatregelen.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.

6. Rode fase 

6.1 Wie mag meedoen of meegaan?

Jeugdwerk kan nog doorgaan maar wel in heel beperkte vorm. Code rood is de meeste ernstige situatie. Jeugdwerk blijft mogelijk maar alleen door sterke maatregelen te nemen: we werken alleen met groepen van 20 personen waarbij social distancing binnen de groep ook aan de orde is en bij +12 mondmaskers deel uitmaken van de werking. De focus ligt op jeugdwelzijnswerk. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan of beroep doen op jeugdwelzijnswerk indien dit wenselijk is. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.  Geen deelname van zieken, van de risicogroep mits toestemming of als de conditie onder controle is.

Iedereen kan deelnemen aan jeugdwelzijnswerk met en zonder bijzondere noden,  als dat veilig kan. De voorwaarden: 

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing
    • De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.  Er is een beperking van het aantal deelnemers tot 20 personen en bij jeugdwelzijnswerk afhankelijk van 1 op 1 begeleiding en/of activiteit in beperkte groep (8+1). Vooraf reserveren/aanmelden kan dus noodzakelijk zijn.
    • Er is ook een contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteit? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.  

6.2 Hoe organiseer je aanbod dit werkjaar?

Welk Jeugdwerk is er mogelijk?

In de rode fase is het van extra groot belang om te focussen op buitenactiviteiten. Activiteiten kunnen enkel nog doorgaan in groepen van 20 personen en enkel in de buitenlucht, waarbij er geen contact is tussen de deelnemers in deze groepen. Er is dus sprake van social distancing. Voor groepen +12 wordt het mondmasker ingevoerd als de afstand niet bewaard kan worden.
Jeugdwelzijnswerk blijft altijd mogelijk onder strikte en specifieke maatregelen, zodat kinderen en jongeren die hier nood aan hebben hier steeds beroep op kunnen doen.

Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk.
 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …). Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, uitbaters, terreineigenaars…    

6.3 Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.  Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.  Voor +12 is het dragen van een mondmasker noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.

De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?   Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

Het materiaal

Persoonlijk materiaal draagt de voorkeur. Materiaal dat wordt doorgegeven wordt tussenin ontsmet.

6.4 Welke activiteiten mag je doen?

 • Activiteiten vinden plaats in openlucht en op het eigen terrein.
 • In de rode fase wordt alle fysiek contact vermeden.
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de rode fase zijn externe contacten te vermijden, als deze contacten essentieel zijn, worden de maatregelen gevolgd. Bij jeugdwelzijnswerk worden hiervoor bijzondere maatregelen afgesproken zodat de essentiële contacten mogelijk blijven.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.