[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Draaiboeken

Een draaiboek per code: hoe zit dat juist?

Een draaiboek per code: hoe zit dat juist?

De inhoud van dit draaiboek is bedoeld voor alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten die terug opstarten of verder lopen vanaf september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten enz.
Dit plan heeft als doel het recht op spelen, participeren, vrije tijd, met optimale ruimte om jong te zijn te garanderen met respect voor alle corona maatregelen en in optimale veiligheid voor iedereen.

Wie jeugdwerk organiseert of activiteiten met en voor kinderen en jongeren organiseert, kan dus deze regels hanteren als basis. Daarbij moet je wel altijd rekening houden met alle geldende samenlevingsregels: als je een culturele of sportactiviteit doet, hou je rekening met specifieke maatregelen voor deze sectoren, als je een evenement organiseert dat niet binnen je gewone jeugdwerkcontext valt, hou je rekening met het Covid Event Risk Model en volg je alle maatregelen afgestemd met de lokale overheid.

We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarheid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk.